Nouzový stav v NZDM Bedna

27
Srp

Pracovníci z NZDM Bedna se vždy snaží reagovat na aktuální situaci a potřeby klientů. Jinak tomu nebylo ani při nedávném omezení služeb v rámci nouzového stavu vyhlášeném kvůli světové pandemii COVID 19.

Chaos, nervozitu a nejistotu z  pocítilo mnoho z nás. Pracovníci stáli před rozhodnutím, zda službu uzavřít, nebo najít způsob, jak být v kontaktu s těmi, kdo to zrovna potřebují. Aktivně se snažili zjistit, jakým způsobem by bylo možné své klienty informovat, jak jim být nablízku a jak jim co nejlépe a nejefektivněji v těchto podmínkách pomoci. Do této chvíle pracovali s lidmi především osobně. Vnímali důležitost této situace a i přes prvotní obavy ze znemožněného osobního kontaktu vstoupili do světa online.

Přes sociální sítě, kam se uchýlilo mnoho lidí, se pracovníci snažili klienty kontaktovat, seznámit je s aktuální situací, vyvracet hoaxy a falešné zprávy, nabízet pomoc s přípravou do školy a být dostatečně dostupní, kdyby se na ně klienti potřebovali s čímkoliv obrátit, anebo třeba chtěli jen pokecat.

Tento způsob práce si vyžádal také nový způsob komunikace. Při nabízení svých služeb zjišťovali pracovníci, jak se více přiblížit světu mladých lidí a na základě toho pak vybírali způsoby, které je zaujmou a osloví. Pro snadnější navazování kontaktů vymysleli facebookovou soutěž, živě streamovali, přidávali fotografie a pravidelně vyhledávali vhodné a zajímavé články. Tyto aktivity umožnily klientům snáze vstupovat do konverzací a po nějaké době se ukázaly jako účinný nástroj k pronikání do hlubších témat.

Největším fenoménem nouzového stavu bylo uzavření škol. To pocítila i jedenáctiletá Anetka, která se na pracovníky obrátila s prosbou o pomoc s domácími úkoly, které ve škole dostala. Anetka je již delší dobu uživatelkou služeb. Doma má dva mladší sourozence, kteří vyžadují více pozornosti od její rodiny. Anetka vyjádřila, že domácí přípravu sama nezvládá a potřebovala by někoho, kdo by se jí mohl věnovat. Pracovníci ji vysvětili pravidla online doučování a aktivně se s Anetkou doučovali, aby vše bez výrazných problémů zvládla.

Anetka však nebyla jediná, kdo se na služby NZDM Bedna takto obrátil. Pracovníci se věnovali online doučování, pomáhali ostatním zvládnout školní přípravu, vypracovávat referáty, sepisovat životopisy, vyhledávat brigády a práce, a vyslechli si všechny radosti i starosti, které mladé lidi zatěžují.

Jelikož pracovníci v Bedně rozumí mladým lidem, snaží se vždy přijít na to, jak jim být i za omezených podmínek nápomocni.