Nová životní etapa – příběh z COM.PASSu

14
Říj

Barboře je 18 let, pochází z Plzně a s terénními pracovníky COM.PASSu se setkává již 5 let. Bydlí s rodinou v azylovém domě (dále AD), který by však měla v 18 letech opustit, protože již není studentem školy. Do školy se vrátit nechce a vzhledem ke zdravotním problémům si nemůže najít vhodnou práci, kterou by mohla vykonávat. Ještě před dovršením plnoletosti, oslovila pracovníky ohledně pomoci s bydlením a finanční situací.
Zpočátku se rozhodla vzít si půjčku 30 000 Kč od cizího muže a tím uhradit náklady potřebné na bydlení. Pracovnice Lucie Kröhanová uživatelku informovala o nevýhodách půjček a nabídla ji možnost schůzky, kde by probraly její aktuální situaci a až poté ať se klientka rozhodne, zda bude půjčku potřebovat či nikoliv.
Na první společné schůzce tak pracovnice s klientkou zjistily možnosti náhradního bydlení a pracovnice se snažila Barboru více namotivovat k tomu, aby si s pracovníky z AD ještě promluvila o své situaci a v neposlední řadě o prodloužení pobytu v tomto zařízení. Dále uživatelce poskytla základní informace ohledně invalidního důchodu (dále ID) a další možnosti finančních prostředků. Barbora souhlasila i s tím, že půjčky prozatím není třeba a sama aktivně vyhledávala možnou brigádu, volná místa na ubytovnách nebo pronájmy bytů. Následující týden Bára informovala pracovnici o tom, že si již s pracovníky AD promluvila a může zde zůstat o měsíc déle, navíc již odevzdala veškeré podklady potřebné k ID a obvolala několik ubytoven, kde ji v případě volného místa budou kontaktovat.
O několik dní později uživatelka informovala pracovnici o tom, že se již přestěhovala na ubytovnu a krizi ohledně bydlení má tak prozatím vyřešenou. Spolu s pracovnicí nadále bude v kontaktu a využije možnost doprovodu na Úřad práce či pomoc s vyplněním žádostí ohledně sociálních dávek, hledáním práce a nadále hledáním stabilního bydlení.
Pro klientku byl klíčový rozbor aktuální situace, rozšifrování možností a doplnění informací. Rozhodující také bylo, že klientka se díky pracovnici rozhodla půjčku nakonec nevzít a byla otevřena k jiným možnostem řešení. Věděla, že pracovníci COM.PASS spolupracují s mladými lidmi a pomáhají jim řešit obtížné životní situace.

Vypracovala: Lucie Kröhanová DiS, Terénní pracovnice TP COM.PASS, krohanova@ponton.cz, 777 559 509