Jsem Ready!

1
Srp

1.8. 2013 začal Ponton realizovat další velký projekt s názvem Jsem Ready! – Příprava a následná pomoc osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Projekt bude trvat do poloviny roku 2015 a během projektu bude podpořeno minimálně 155 dětí a mladých lidí, jejichž start do života a dospělosti není snadný. V projektu spolupracujeme s výchovnými ústavy v Hostouni a Terešově, ale cílovou skupinou jsou všechny děti a mladí lidé, kteří brzy opustí, nebo už opustili, výchovné ústavy včetně dětských domovů. Pracovat s nimi budou členové týmu Jsem Ready! v rámci víkendových setkání, individuálních konzultací, i v rámci terénu v celém Plzeňském kraji. Více se o projektu můžete dozvědět zde (pdf ke stažení): Anotace JR!