Jakub Kuchař

Vzdělání a praxe:
Původně učitel výtvarné kultury pro SŠ. Také zahradník, prodavač, barman, bedňák, přidavač na stavbě, grafik, pracovník v sociální službě – klub i terén. A táta. Ještě při škole jsem v letech 2004-2005 jako brigádník pracoval ve “starém Pontonu”, tehdy Začít spolu. To byl pro NZDM středověk (před Zákonem o soc. službách 108/2006 Sb.). Od té doby se celá organizace neskutečně proměnila a zlepšilo se společenské vnímání terénních sociálních služeb a NZDM. Od 2016 pracuji v Pontonu jako kontaktní a terénní pracovník v NZDM Pixla a koordinátor projektu Miro Suno.

Osobní motivace:
Práce s dětmi a mladistvými z prostředí sociálního vyloučení člověku pomůže nahlédnout na rub společenské mince, který je většinové společnosti neznámý a zprostředkovaný pouze ve velmi omezené míře např. z médií či od politických představitelů. Navíc jsou to právě děti, které nemohou svůj osud ovlivňovat jako dospělí, avšak jsou často ve vleku událostí, o nichž nemohou rozhodovat. Díky férovým pravidlům, otevřené komunikaci a profesionálnímu přístupu mě to v Pontonu baví a je stále kam se posouvat.