Michal Beneš

Vzdělání a praxe:
Vystudoval magisterský program aprobace Psychologie a výtvarná výchova pro střední školy na pedagogické fakultě ZČU. V organizaci Ponton pracuje již od roku 2014. Zapojil se do několika mezinárodních projektů a stáží (Erasmus+, MagicWand pro streetwork, Asociace manažerů absolventů) a absolvoval mnoho odborných kurzů.
Mimo jiné také pracoval jako lektor probačního programu Na cestě organizace Člověk v tísni, školitel drogové prevence v soukromém sektoru, vedl zájmové výtvarné kroužky nebo rekvalifikační kurzy pro tatéry.

Osobní motivace:
Nejvíc mě baví, že práce s dětmi a mladými lidmi není nikdy stereotypní. Výsledky se sice nemusí ukázat hned, ale o to větší radost z nich mám po letech. Ponton představuje zázemí přátelské a zároveň profesionální organizace, která se nebojí výzev a dokáže na ně flexibilně reagovat.