Poslání a činnost

Organizace Ponton, z.s. vznikla v říjnu 1996 v Plzni (do roku 2006 se jmenovala Společenství „Začít spolu“ a do 15.11.2015 také Ponton, občanské sdružení).

Právní subjektivita Pontonu, z.s. je od 1. 1. 2014 zapsaný spolek.

Cílem spolku je podporovat volnočasové, sociální, vzdělávací, kulturní a další rozvojové a preventivní projekty vedoucí k aktivizaci a propojování zdrojů jednotlivců, skupin a společnosti.

Poslání spolku: Aktivně rozvíjíme děti a mladé lidi, aby sami uměli pozitivně ovlivňovat svůj život.

Hodnoty spolku: Odbornost, rozmanitost, odpovědnost, nezávislost, vzájemný respekt

V Pontonu v současné době pracuje 25 lidí, kteří denně podpoří v Plzni cca 70 dětí a mladých lidí a 30 dalších v Příbrami. Organizace Ponton hospodaří s 10 až 14 miliony korun ročně.

Ponton se v současné době zabývá několika projekty. NZDM Pixla v Plzni a NZDM Bedna v Příbrami jsou nízkoprahová zařízení nabízející volnočasové, sociální a nadstavbové aktivity dětem a mladým lidem, které tráví svůj volný čas rizikovým způsobem, nebo těm, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Další projekt COM.PASS se věnuje dětem a mladým lidem, kteří tráví volný čas v ulicích Plzně a potřebují podporu při řešení svých problémů. Program včasné péče Klubíčko nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečnou alternativu předškolního zařízení a to ve spolupráci s 81. a 38. mateřskou školou v Plzni. Dále Ponton realizuje řadu jednorázových projektů a akcí (Pixlování, Bednění, tábory, víkendové pobyty a jednodenní výlety, taneční soutěže a benefiční i jiné koncerty a vystoupení). V neposlední řadě realizuje Ponton projekt Miro Suno, v rámci něhož poskytuje možnost cvičit ve vybavené hudebně i tančit na kroužku.

Cíle spolku jsou:

  • Poskytovat specifické typy sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru, dle potřeb cílových skupin.
  • Realizovat vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci.
  • Vytvářet vzdělávací programy přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k odstraňování sociálního vyloučení, realizovat nevýdělečné vzdělávací aktivity zvyšující kompetence učitelů v oblasti sociální integrace.
  • Vytvářet další programy dle potřeb cílových skupin.
  • Propojovat zdroje jednotlivců, organizací a společnosti a zkvalitňovat tak poskytované služby.

 

 

Motto Pontonu: Vytváříme prostor pro změnu.

 

Prezentace Pontonu (pdf):  ponton_prezentace-cz CZ

Präsentation auf Ponton (pdf):  prezentace-Ponton-DE

Ponton presentation (pdf): ponton_presentation-aj-EN