Stanovy spolku

Stanovy spolku platné od 27.11.2019: Stanovy spolku Ponton

Výpis ze spolkového rejstříku (statutární zástupce): Výpis z veřejného rejstříku

 

Neplatné:

platné od 5.6.2017: Stanovy platné od 5.6.2017

Platné do 5.6.2015: Stanovy spolku Ponton, z.s.

Výpis ze spolkového rejstříku: vypis-Ponton, z.s.

Stanovy sdružení platné do 11.11.2015 ke stažení: Stanovy Ponton