Ohlédnutí za Bedněním 2018

21
Zář

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se v příbramském Křižáku již posedmé uskutečnilo kulturně zábavné odpoledne s názvem Bednění 2018. Návštěvníci si v rámci dne otevřených dveří prohlédli prostory klubu NZDM Bedna, seznámili se s rozsahem poskytovaných služeb a zapojili se do pestrého programu.

Fanoušci hudby se zapojili do workshopu beatboxu s Honzou Melicharem a workshopu DJingu s Tondou Schejbalem. Jak se bránit se účastníci akce dozvěděli v rámci workshopu o sebeobraně od Karla Kříže a jak to vypadá „když bičem mrská“ předvedl zkušený cowboy František Henkl během westernového workshopu. Mladší návštěvníci se zapojili do výtvarné soutěže a sportovci si přišli na své ve fotbalovém turnaji. Ten, kdo se nechtěl zapojit do turnaje aktivně, si mohl zahrát stolní fotbálek na klubu nebo si vyrobit památeční placku.

Během odpoledne nás svou návštěvou podpořilo více než 110 lidí, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Velký dík patří také městu Příbram, které Bednění podpořilo finančně.