PO OPUŠTĚNÍ VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU: Klient Petr (r. 2014)

29
Zář

S klientem byla navázána spolupráce na doporučení sociální kurátorky. V té době byl klient ve výchovném ústavu mimo Plzeňský kraj, zařízení měl opustit za 2 měsíce, a to ke dni 18. narozenin. Dobrovolný pobyt z důvodu dostudování odmítal. Klientovou zakázkou bylo zajištění bydlení v plzeňském Domu na půl cesty (DPC). Pracovnice projektu tak zprostředkovávala kontakt mezi klientem a pracovníky Domu na půl cesty. Klienta zároveň seznámila s podmínkami bydlení v Domu na půl cesty a poskytla mu podporu při vyplňování žádosti o bydlení. Klient byl nakonec do DPC přijat. Po opuštění ústavu spolupráce s klientem pokračovala, a to na zajištění dočasného finančního příjmu v podobě dávek pomoci v hmotné nouzi. I tato zakázka byla naplněna, pracovnice v té době začala zároveň spolupracovat s klientovým prarodičem. Ten velmi stál o to, aby jeho vnuk získal výuční list. Zároveň mu pomohl zajistit legální zaměstnání. Klient nad dokončením školy začal přemýšlet, osobní pochyby a pohnutky konzultoval s pracovnicí projektu Jsem Ready! Nakonec se rozhodl školu dokončit, pracovnice projektu v této věci komunikovala se sociální pracovnicí ústavu. Vzájemná spolupráce mezi klientem, sociální pracovnicí ústavního zařízení a pracovnicí projektu byla stvrzena klientovým složením závěrečných zkoušek. Všechny tři stěžejní zakázky klienta – bydlení, sociální dávky a dokončení školy – byly úspěšně naplněny.