Osa životních příjmů a výdajů – příklad dobré praxe z Pixly

14
Kvě

Pracovník nabídl klientce studující střední odborné učiliště program „Osa životních příjmů a výdajů“. Cvičení je vhodné ke spolupráci na  tématech finanční gramotnosti, plánování budoucnosti a uvědomění si rizik, které reálný život přináší. Klientovi může ukázat, kolik obtíží z oblasti financí a bydlení ho v životě čeká, o nutnosti vyváženosti příjmů a výdajů. Klientka odhadovala své výdaje celkem reálně, vzhledem k tomu, že má již povědomí o hodnotě peněz. Přesto doposud neuvažovala komplexně o vlastních možnostech. Program zahrnuje 3 setkání, v celkové časové dotaci 4 hodiny. Program poskytl klientce představu o vlastní finanční budoucnosti, kterou si sama bude utvářet poté, co dostuduje školu.