Paní Eva – příběh z Tréninku

29
Čvc

Paní Eva zahájila svou spolupráci v projektu Trénink (v klíčové aktivitě podpory rodičovských kompetencí) na konci dubna tohoto roku. Paní Eva je matkou 5ti dětí a je samoživitelka. Původně měla zájem přihlásit jednu ze svých dcer do předškolního programu Klubíčko, které znala již z dřívějška. Po zmapování situace klientky došlo k nastavení hned několika hlavních cílů. Podařilo se navázat důvěryhodný poradenský vztah a docházelo k velmi intenzivní spolupráci.

Během krátké doby došlo např. k přihlášení dcery do běžné mateřské školy, k úspěšnému přihlášení syna do 1. třídy ZŠ četně vyšetření v PPP Plzeň. Probíhala významná podpora dětí při domácí výuce během nouzového stavu kvůli koronaviru – komunikace s učiteli ohledně zjišťování učiva, podpora projektem Rychlá pomoc nadace Česká spořitelny (nákup pomůcek a pracovních listů na domácí vzdělávání, předání notebooku do domácnosti ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a samozřejmě následné průběžné konzultace při vzdělávání dětí.  Nejstarší ze synů byl pracovnicí motivován k podání přihlášky na učiliště, poté došlo k setkání s výchovnou poradkyní ZŠ, k výběru oborů, vyplnění přihlášky četně zajištění všech dalších potřebných dokumentů a kontaktování vybraného školy. Syn Tomáš tak svou přihlášku na učiliště úspěšně podal. V rámci řešení výchovným problémů jednoho ze synů byla navázána spolupráce se Střediskem výchovné péče. Klientka je také podporována např. při zajišťování lékařské péče (logopedie a další odborníci).

Na paní Evu jsou při péči o všechny své děti kladeny velké nároky. Díky spolupráci s pracovnicí Tréninku není na vše sama, má se komu svěřit a dostává se jí zpětné vazby.