PATRIK (19) – PODPORA PŘI ZVLÁDÁNÍ AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ

12
Dub

Patrik je dlouholetým uživatelem NZDM Bedna. Na klub chodí poměrně pravidelně od svých 14 let a využívá zde vše, co klub nabízí – účastní se mnoha různých volnočasových aktivit (má talent na různé sporty), využil sociální služby v mnoha různých oblastech (doučování, hledání práce, bytu), účastnil se několika výletů, spoluúčastnil se na organizaci programů pro ostatní. V kontaktu je se všemi pracovníky NZDM, zároveň občas využívá i kontaktu v terénu. Jeho karta v evidenci aktuálně obsahuje více než 2000 různých výkonů na nespočet témat. Jde tedy o klienta, se kterým jako pracovníci máme navázaný poměrně stabilní vztah.

Jako červená nit se jeho příběhem táhnou potíže ve zvládání vlastní agresivity. Patrik je vychováván poměrně přísně, velký respekt má ze svého otce. Má ve své anamnéze konflikty s vrstevníky i s pracovníky. Na klubu však smí být pouze v případě, že dodržuje základní pravidla a jedno z nich je samozřejmě zákaz slovních i fyzických útoků. Už v minulosti měl na téma svého nevhodného chování ustanovený individuální plán (dále jen IP), který měl za cíl snížit počet napomenutí a sankcí od pracovníků v NZDM. Tehdy se cíl IP podařilo naplnit a Patrik tehdy sdělil, že se nad svým chováním začal více zamýšlet a snaží se řešit konfliktní situace jinak, než dříve, např. domluvou, nebo včasným opuštěním konfliktní situace. Přesto čas od času zmiňuje situace, kdy dojde ke rvačce mezi ním a někým dalším.

Nyní po třech letech došlo na klubu k situaci, kdy měl Patrik poměrně ostrý konflikt s pracovnicí. Následovala sankce ve formě zákazu vstupu na klub na určitou dobu. Vstup na klub byl navíc podmíněn rozhovorem Patrika a jeho klíčového pracovníka. V rámci rozhovoru společně vydefinovali situace, při nichž dochází ke konfliktům. Patrik má velmi dobrý náhled na to, co v něm vyvolá vztek – jsou to situace, kdy dojde k nějakému nedorozumění nebo nespravedlnosti. Spolu s pracovníkem se Patrik mohl ve své kartě v evidenci podívat na situace, kdy dochází ke konfliktům v NZDM. Také bylo možné spočítat, že těchto situací za poslední dva roky ubylo na přibližně polovinu, zároveň i kvalitativně nešlo o tak závažná porušení pravidel. Patrik a klíčový pracovník se dohodli na tom, že opět obnoví IP – tentokrát půjde o IP s názvem „podpora při zvládání vlastní agresivity“. Patrik měl v paměti IP, které probíhalo před několika lety – proto bylo snadné navázat a vyspecifikovat, jaká má od nynějšího IP očekávání a jak mohou vypadat jednotlivé kroky IP. Spolu s klíčovým pracovníkem se dohodl na pěti setkáních, v rámci kterých se budou společně věnovat otázce agresivity a hledat možné další způsoby, jak řešit konfliktní situace, která život přináší.