Petr (16) a Mirek (17) – Hudební tábor

9
Čvc

Petr s Mirkem patří k dlouhodobým uživatelům NZDM Bedna a příležitostně využívají i Terénní formu služby. Klub je pro ně místo, kde se mohou setkávat s kamarády a být v kontaktu s pracovníky. Oba uživatelé zde dlouhodobě využívají možnost cvičit na hudební nástroje, projevují zájem o hraní a o podporu ze strany pracovníků. Pracovník na základě těchto skutečností hledá způsoby, jakými rozvíjet jejich hudební dovednosti a nabídl jim účast na Hudebním táboře. Uživatelé během klubových návštěv za asistence pracovníka se zájmem vyhledávali podmínky participace na této akci. Při kontaktu s pracovníkem hovořili o svých obavách z neznámého prostředí, z nových osob a z veřejného hudebního vystupování. Pracovník spolupracoval také s rodiči uživatelů a při osobním setkání poskytoval a domlouval specifické informace týkající se realizace tábora.

NZDM Bedna tak podporuje své dva uživatele v účasti na Hudebním táboře, která může vést k upevnění jejich sociální pozice, navázání kontaktu s vrstevníky, naučit spolupráce v týmu a stanovit si cíle, které jim mohou pomoci rozvíjet jejich talent a potenciál. Tyto cíle poté mohou dokázat ovlivnit celkový výkon uživatelů v produkování hudby a možnosti uplatnitelnosti jak v osobním životě, tak navenek vůči společnosti.