Petr (19) – Skrze doučování k individuálnímu kontaktu

9
Čvc

Petr nepatří mezi typické klienty NZDM – je jedináček, jeho rodina jej finančně podporuje a je dostatečně materiálně zajištěn, studuje střední školu. Sám o sobě hovoří v tom smyslu, že ho nabídka klubu neláká, že si nemá moc co říci s ostatními lidmi, kteří sem chodí, necítí se součástí skupiny. Klub ani terén téměř nevyužívá, jeho zakázkou bylo pravidelné doučování, měl individuální plán s cílem podpory a motivace při přípravě na maturitní zkoušku. S ohledem na potřeby klienta byl pracovníkem v rámci této přípravy zařazen i praktický nácvik ústní maturitní zkoušky a vytvoření prezentace na obhajobu ročníkové práce. Postupem času vycházelo více najevo, že existuje řada témat, které Petr v individuálním kontaktu chce řešit a sdílet. Pracovník se tedy po týmové poradě a na základě doporučení ze supervize rozhodl o výjimku a rámci doučování zařadil i čas věnovaný právě rozhovorům na témata, která jsou pro Petra aktuální. Tento čas s Petrem pracovník pojmenoval jako prostor pro individuální kontakt. Nenutil přitom Petra k tomu, aby svá témata řešil v rámci klubu a tím se zařadil do skupiny ostatních klientů, což by Petr nejspíš odmítl.

Aktuálně má Petr maturitu zdárně za sebou. Díky tomu, že byla pracovníkem nastavena „nízkoprahovější“ pravidla doučování, je pravděpodobnější, že i po naplnění zakázky týkající se přípravy na maturitu Petr vyhledá službu, až bude potřebovat.