Petr, 20 let – příběh z COM.PASSu

17
Dub

Uživatel s Terénnním programem COM.PASS spolupracuje již dlouhodobě. Společně s pracovníkem se věnoval několika individuálním plánům, přičemž hlavně se soustředil na to, aby jemu a partnerce byla svěřena dcera do péče. Připravovali se tedy na soudní řízení, které o svěření rozhodovalo. S pracovníkem řešil především kroky, které by posílili jeho pozici během soudního řízení. Mimo jiné s pracovníkem hledali práci, a také probíhalo doučování na testy v autoškole. Společně se také věnovali zajištění vhodných podmínek pro dceru. Petr tento měsíc autoškolu úspěšně absolvoval a práci se mu také podařilo nalézt.

Před samotným soudem, kam jej pracovník doprovázel, jej na soudní líčení připravil po teoretické stránce. Také společně řešili zvládání trémy, které se při jednání obával. Rozhodnutí soudu bylo nakonec ve prospěch uživatele a jeho partnerky, kterým byla dcera svěřena do péče s dohledem OSPOD.