Pixla na táboře

11
Zář

V srpnu vyjeli ukrajinsky i česky mluvící teenageři z Pixly na tábor. Ne ledajaký. Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení magistrátu města Plzně pro ně pracovníci připravili zátěžový pobyt zaměřený na rozvoj vytrvalosti, cílevědomosti i praktických dovedností, které lze využít nejen v přírodě, ale i při každodenních situacích.

Připravený táborový program zpestřila návštěva ukrajinsko-romské dvojice asistentů prevence kriminality, kteří přijeli táborníkům povyprávět o své práci. Na příbězích z praxe dětem ukázali, jak je snadné dostat se k trestné činnosti a jak je prevence rizikového chování důležitá.

Na program navázala dvojice Městské policie Plzeň, která předvedla základy sebeobrany. Účastníci tábora si vyzkoušeli, jak se bránit proti napadení, jak minimalizovat zranění při útoku a jak probíhá policejní zatčení. V následné diskuzi se dozvěděli, jak průšvihům předcházet, do jakých potíží je střet se zákonem může dostat a také něco o související legislativě.

Původně nesourodý kolektiv se v průběhu tábora proměnil ve skvěle fungující, přátelský tým. Pracovníci Pixly hodnotí akci jako výborný příklad praxe prevence předsudečného násilí. „V práci s dětmi a mládeží skrze zážitkovou pedagogiku, překonávání diskomfortu a budování sounáležitosti vidíme smysl”, dodává koordinátor NZDM Pixla Michal Beneš.