Plnění strategického plánu

7
Zář

V červnu 2018 proběhlo strategické plánování – proces, jehož výstupem byl rámcový dokument Koncepce práce do roku 2022. V tomto dokumentu byly stanoveny cíle a nastíněny postupy a dílčí úkoly potřebné k jejich dosažení.

O 4 roky později se koordinátoři jednotlivých projektů a zástupci vedení organizace (ředitel, správní rada) za podpory bývalého ředitele sešli k vyhodnocení plnění strategického plánu. Účelem bylo zhodnotit úspěšnost dosavadní strategie, detekovat slabá místa a hrozby a najít podněty pro vytvoření strategie na další období.

Pokud Vás zajímá, jakým způsobem byly naplněny dílčí cíle strategického plánu, prolistujte si dokument, shrnující nejdůležitější výstupy evaluace v tomto dokumentu.