Podpora adaptace při přestupu dětí z Pvp Klubíčka do MŠ/ZŠ

2
Led

V září nastoupilo z Klubíčka 6 dětí do běžné mateřské školy, 4 děti do první třídy v běžné ZŠ a 2 děti do přípravných ročníků. Některé rodiny byly podpořeny nejen při zápisech, ale i následně po nastoupení dětí např. konzultací potíží při adaptaci, kdy třeba jedno dítě ráno matce vzdorovalo při odchodu do školy nebo došlo k častějšímu pomočování v MŠ. Dále terénní pracovnice Klubíčka zprostředkovávala informace a potřeby ze strany učitelů a podporovala komunikaci a spolupráci rodičů a školy. Z šetření v rodinách vyplynula celková spokojenost s výběrem školy a dobré navázání funkční spolupráce. V jednom případě došlo k neshodám ohledně domácí přípravy, pomůcek a problémů s češtinou, ale po konzultacích se situace zlepšila. Rodina pochopila nutnost každodenní domácí přípravy a kontroly pomůcek a učitelka jazykovou situaci v domácím prostředí, kde se mluví slovensky. Většina učitelů kladně hodnotila přípravu dětí v programu Pvp Klubíčko a také nastavení způsobů spolupráce rodiny a školské instituce! Např. Radeček je v první třídě na Masarykově ZŠ velice úspěšný zejména v matematice a jeho otec svědomitě dbá na domácí přípravu a také pokračuje v logopedických cvičeních.