Podpora maminky samoživitelky (2013)

18
Zář

Podařilo se nám aktivizovat matku samoživitelku v její těžké životní situaci s jejím tříletým dítětem. Do programu bylo dítě přijato na žádost pracovnic OSPOD. Tíživý stav v rodině byl vyhodnocen pro dítě jako rizikový a byl doporučen pobyt v předškolním programu z důvodu pobytu v podnětném prostředí a sociálního kontaktu. Dítě se vzhledem ke kapacitě školek, termínu mimo zápis a věku dítěte nepodařilo do školky umístit. Matka se ocitla po mateřské dovolené bez práce ve špatné finanční situaci, měla další vyživovací povinnost a pod tlakem okolností byla ve špatném psychickém stavu. Matka byla pasivní, zpočátku byla docházka dítěte velmi slabá a matka nejevila žádný zájem o docházení dítěte do programu ani o změnu v životní situaci. Na základě systematické podpory a intenzivní práce s matkou se situace v rodině postupně zlepšila, matka si v rámci Individuálního plánu našla brigádu a změnila svůj přístup ke své životní situaci. Dítě se podařilo přeřadit do školky, čímž se matce naskytla možnost pracovat trvale a stabilizovat svojí finanční situaci.