Podpora rozvoje řeči

19
Led

Paní Strnadová přišla v září 2019 do organizace Ponton se svým tříletým synem Milanem, pro kterého sháněla mateřskou školku. Bylo ji nabídnuto docházení do Klubíčka. Matka chlapce je neslyšící a s Milánkem se dorozumívá výhradně znakovou řečí. Chlapec při nástupu do kolektivu vůbec nemluvil.  I poté, co se chlapec adaptoval, bylo zjištěno, že nedokáže používat řeč a je nezbytné zabývat se rozvojem jeho mluvidel a řeči. Maminka nejdříve necítila potřebu hledat odborníky, ale později pochopila, že chlapec by rád mluvil a potřebuje s tím pomoct. Pravidelná docházka do Klubíčka byla pro Milánka zásadní při jeho včasném a neodkladném rozvoji. V Klubíčku si také našel spoustu kamarádů a objevil nové hry, nejvíce ho bavily puzzle a práce s modelínou. Rodině byla zprostředkována  spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem – první kontakt a návštěva odborníků proběhla právě v Klubíčku. Tak se zajistila pravidelná logopedická péče pro chlapce i se zapojením rodičů, aby se podpořila nejen komunikace pomocí řeči, ale i další rozvoj v řeči znakové.