Podpora vzdělávání v COM.PASSu

18
Zář

 

Od února 2017 probíhá zapojení našich uživatelů do programu Retrostipendií nadace Albatros, které zaštiťuje organizace Člověk v tísni. Ze čtyř žadatelů bylo stipendium uděleno třem, kteří splnili a nadále plní podmínky čerpání. Jde o tři uživatele služby ve věku 17-18 let, kteří navštěvují učební obory. Uživatelé plní podmínky docházky a nemají žádné neomluvené hodiny, také s pracovníkem souvisle spolupracují a minimálně jednou měsíčně se scházejí. Při schůzkách vyhodnocují jejich prospěch, školní úspěchy i neúspěchy a také docházku. Stipendium je nastaveno tak, že uživatelé mohou vždy měsíc zpětně získat až 1000,-. Podmínkou je předložení účtu za dané období. Může se jednat o doklad úhrady nákladů spojených se vzděláním nebo i s bydlením. Uživatelé tedy většinou předkládají doklad o úhradě bydlení. Také musí s pracovníkem vyplnit dotazník, který se týká školy za měsíc proběhlý i následující.  Jeden z uživatelů si díky zapojení do programu mohl zařídit bydlení na internátu, což mu velice prospívá vzhledem k podmínkám bydlení v rodině, kde je spousta malých dětí a on tak neměl klid na učení. Další, již plnoletý, uživatel prostředky ze stipendia přispívá babičce, která jej vychovává.

 

Další důležitá podpora uživatelů služeb v rámci vzdělávání probíhá při přestupu ze základní školy na střední. Pracovníci motivují své uživatele, aby ve vzdělávání pokračovali. V letošním probíhala intenzivní spolupráce při odevzdání přihlášek se 3 uživateli, kteří přihlášky na učiliště úspěšně podali. Další dva uživatele si na poslední chvíli bohužel podání přihlášky rozmysleli, jednoho z nich se ještě podařilo motivovat k přihlášení ve druhém kole přijímacích zkoušek. S těmito uživateli bude nadále spolupráce pokračovat, aby mohli úspěšně na učiliště nastoupit a také ve studiu setrvali.

 

Podpora vzdělávání probíhá u uživatelů při běžné práci, v rámci preventivních aktivit. Pracovníci také pomáhají uživatelům při běžné přípravě na výuku. Nyní jsou podány žádosti dalších uživatelů služby.