Podpora z nadace České spořitelny

Podpora z nadace České spořitelny
29
Čvn

Nadace české spořitelny podpořila Ponton v době korona krize a Ponton získal 120 000 Kč. na nákup vybavení a pomůcek pro domácí přípravu do školy. Nakupovat, společně s rodiči a jejich dětmi, budeme pro pečlivě vybrané rodiny pomůcky, které jsou nezbytně potřeba pro rozvoj dítěte a jeho domácí přípravu do školy. Celkově můžeme podpořit 80 dětí.

Zároveň může Ponton koupit dva tablety, na kterých bude rodičům ukazovat, jak využít různé vzdělávací aplikace k rozvoji svých dětí.

Za podporu Nadaci České spořitelny děkujeme!