Podpora z Nadace České spořitelny – 120 000 utraceno, 95 dětí podpořeno

Podpora z Nadace České spořitelny – 120 000 utraceno, 95 dětí podpořeno
20
Říj

Nadace české spořitelny podpořila Ponton v době, dnes už první, korona krize a Ponton získal 120 000 Kč. na nákup vybavení a pomůcek pro domácí přípravu do školy.

Organizace Ponton, z.s – respektive terénní sociální pracovníci programu Trénink a sociální služby COM.PASS podpořili celkem 95 dětí ze 41 rodin formou nákupu balíčků s edukačními pomůckami pro vzdělávací potřeby dětí v domácím prostředí a při jejich následném využití v domácnostech.

Podpořené rodiny byly vytipovány na základě již navázané delší spolupráce v oblasti podpory rodičovských kompetencí  a jsou to rodiny vyznačující se zájmem o výchovu a vzdělávání svých dětí. Šlo o rodiny, které mají minimální prostředky na vzdělávací pomůcky (jako jsou právě např. puzzle, encyklopedie, edukativní hry, výtvarné pomůcky apod.) a z rodinného rozpočtu po zaplacení bydlení a nákladů na domácnost na ně nezbývá. Finanční situace rodin byla ještě složitější v době krize kolem Covid19, kdy ale naopak narostla potřeba a nutnost vzdělávat a rozvíjet děti právě doma!  Rodiče cítili potřebu řešit, jak tráví s dětmi doma čas, protože po uzavření škol a např. i předškolního programu včasné péče Klubíčko měli děti mnohem více doma.

 

Děkujeme nadaci České Spořitelny!