Podzim v Bedně

12
Pro

Než se plně položíme do vánoční atmosféry, tak si ještě připomeňme, jaké akce proběhly během podzimu v příbramské Bedně. O podzimních prázdninách vyrazil fotbalový tým Bedňáků na akci Fotbal pro rozvoj. Akce, která je postavena na principech fair play, respektu, komunikace a vzájemné spolupráce, se uskutečnila v Plzni a pořádala ji Liga férového fotbalu. Tým Bedna ve fotbalovém turnaji obsadil krásné 3. místo. Jak pracovníci, tak i uživatelé byli s akcí spokojeni. Děkujeme městu Příbram za finanční podporu, díky které jsme se mohli akce účastnit.

Na konec měsíce listopad si pracovníci pro mladší uživatele terénu připravili exkurzi do příbramské hasičárny. Děti si odnesly spoustu užitečných informací a na vlastní kůži si mohly vyzkoušet hasičskou výstroj. Děkujeme příbramskému hasičskému sboru za spolupráci.