Ponton koordinoval testování

Ponton koordinoval testování
9
Dub

Poté, co jsme na jedné z Plzeňských ubytoven zorganizovali PCR testování kdy vyšlo najevo, že 30 % obyvatel (celkem 18 lidí) je pozitivních a  všech  70 obyvatel muselo do karantény, rozhodli jsme se otestovat všechny plzeňské ubytovny, kde žijí rodiny s dětmi a je tam riziko pozdě objeveného ohniska nákazy COVID 19.

Od 24.3. do 7.4. jsme na 17 místech (13 ubytoven a některé opakovaně, jeden azylový dům, jedno denní centrum pro lidi bez domova) otestovali 323 lidí a protože byl nalezen jen jeden pozitivní, který o své nákaze nevěděl, 8.4. jsme testování ukončili. I nadále budeme ubytovny monitorovat a hledat lidi s příznaky. Na ubytovnách, kde lidé sdílejí společné kuchyně, koupelny a toalety, je riziko rychlého přenosu vysoké. na druhou stranu se jedná o lidi, kteří mají poměrně málo tzv. kontaktů a sociální mobility, takže dokud koronavir jeden z nich do místa společného bydliště nepřinese, riziko je malé.

Takovouto velikou logistickou akci bychom nezvládli sami, takže je potřeba poděkovat a pro představu píšeme i za co nejvíce:

Magistrátu města Plzeň za roční materiální i morální podporu – dával nám roušky, desinfekce, ale i ujištění, že nám pomůže s případnou karanténou X desítek lidí.

Krajské hygienické stanici za metodickou podporu a za zajištění PCR testování.

Ladě Brožové z Českého červeného kříže za testování bez nároku na odměnu.

Organizaci Člověk v tísni za to, že se o některé z ubytoven postaral za nás a že jsme věděli, že když bude situace katastrofická (desítky až stovky lidí v karanténě), budeme v tom průšvihu společně.

Krajskému úřadu Plzeňského kraje za poskytnutí 800 testů a zaplacení testování těm, kdo nemá platné zdravotní pojištění.

Domažlické nemocnici za zaštítění testování a vystavování výsledků pro testované osoby.

Hasičům za převoz testů a kontaminovaného materiálu.

Potravinové bance za ujištění, že karanténu desítek lidí zvládneme společně a za zvýšení množství potravin, které běžně odebíráme a museli jsme ho rozdávat v ubytovně č. 1 s lidmi v karanténě.

Organizaci Totem za slíbenou podporu při nakupování pro lidi v karanténě.

 

Největší dík ale patří těm zaměstnancům, kteří riskovali své zdraví a vstupovali do jednání s lidmi, kteří byli, nebo mohli být Covid pozitivní!