Finanční dary

Finanční dary:

Peněz  je málokdy dostatek, finanční dary tedy přijímáme kdykoliv. Peníze lze darovat v rámci veřejné sbírky, poslat je na účet Pontonu nebo je přinést do Pontonu v Plzni nebo v Příbrami do Bedny.

V případě, že nám pošlete nebo přinesete finanční prostředky, bude vám nabídnuto sepsání darovací smlouvy a poskytnuto poradenství, jak dar odepsat ze základu daně dle platné legislativy. Je také možné poslat finanční dar na účet organizace a do vzkazu pro příjemce napsat slovo „dar“, popřípadě na jaký projekt či akci je určen. Do zprávy pro příjemce můžete uvést i kontakt, ať vám můžeme poděkovat a nabídnout darovací smlouvu.

Číslo účtu je 240052520/0300

V případě veřejné sbírky máte několik možností. Na této stránce (nebo na úvodní) naleznete odkaz na server Klikni a daruj. Když na tento odkaz kliknete, otevře se platební brána a můžete poslat dar přímo na účet veřejné sbírky. Můžete také poslat dar pomocí tzv. chytrých telefonů a QR kódu, který najdete také na této stránce.

Číslo účtu veřejné sbírky je 333355555/2010.

Na akcích, které pořádáme,  je možné přispět do zapečetěných kasiček.

 


                       qr code klikni a daruj