Finanční dary

Finanční dary:

Peněz  je málokdy dostatek, finanční dary tedy přijímáme kdykoliv. Peníze lze poslat na účet Pontonu nebo je osobně přinést do Pontonu v Plzni nebo v Příbrami do Bedny.

Pokud nám přinesete finanční prostředky, nabídneme Vám sepsání darovací smlouvy a poradíme, jak dar odepsat ze základu daně dle platné legislativy. Je také možné finanční dar poslat  na účet organizace a do vzkazu pro příjemce napsat slovo „dar“, popřípadě na jaký projekt či akci je určen. Do zprávy pro příjemce můžete uvést i kontakt, ať Vám můžeme poděkovat a nabídnout darovací smlouvu.

Číslo účtu je 240052520/0300

IBAN CZ79 0300 0000 0002 4005 2520 BIC/SWIFT CEKOCZPP