Odečet z daní

Jak darovat peníze a odečíst si část daru z daní?

 

Darování může být součástí vašeho podnikání. Odlište se tak od konkurence a získejte nástroj pro komunikaci s veřejností. Není to složité, můžete podpořit dobrou věc, kterou si sami vyberete.

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění (neboli dar), pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec 2014 odečíst až 10 % z již sníženého základu daně (tedy např. již snížený o daňovou ztrátu z předchozích let, nebo o výdaje na výzkum a vývoj).

Sponzoring je pro poskytovatele daňovým nákladem. Protiplněním je např. reklamní služba. V tomto případě uzavírá „dárce“ s příjemcem smlouvu o spolupráci nebo o poskytování reklamních služeb. Příjemce tento příjem daní.

Pro firmu má dar i sponzoring stejný dopad. V obou případech se snižuje její daň z příjmu. U daru odečtem ze základu daně, u sponzoringu tím, že se zvýší daňově uznatelné náklady.

Pro neziskovou organizaci je vždy výhodnější, pokud obdrží dar, protože hodnota daru je od daně darovací osvobozena.

 

Příklad odpočtu daru:

Daňový základ vaší firmy činí 700.000 Kč. Můžete darovat 10 % – tzn. 70.000 Kč. z daňového základu. Když se rozhodnete dát Pontonu 70 000 Kč, snížíte si základ daně na 630 000 Kč. Z toho zaplatíte 19%, tzn. 119.700 Kč.
Když se rozhodnete Pontonu ani nikomu jinému nic nedarovat, daňový základ zůstane 700 000 a státu odvedete 19%, tzn. 133 000 Kč.

Rozdíl je tedy takový, že stát dostane o 13 300 Kč. méně. Vy darujete dar v hodnotě 70 000 Kč., který vás bude stát 56 000.

Vyberte si Ponton, domluvte se na předání informací o činnosti Pontonu a na co vše je možné přispět darem. Ponton vám pošle smlouvu, vy pošlete peníze na účet Pontonu a Ponton vám dá potvrzení o přijetí daru. Své snížení daňového základu daně uvedete na řádek 260 daňového přiznání a v tabulce G Přílohy č. 1 II. oddílu uvede do řádku 1 hodnotu 70.000 Kč. To je vše.

Otázkou zůstává, co vám může Ponton za 56 000 Kč nabídnout. Může to být poděkování v okně na velmi frekventovaném místě v centru Plzně, poděkování na stránkách organizace nebo na Facebooku. Můžete mít fotky pro vaše PR účely, tzn. na vaše stránky, do vašich kanceláří a míst, kde jednáte se zákazníky. Možností je hodně a hlavní je, že s vámi chceme hledat právě takové možnosti spolupráce, které jsou pro vás výhodné. To vše znamená, že můžete být více vidět a hlavně být více jiní než vaše konkurence.