Odečet z daní

Jak darovat peníze a odečíst si část daru z daní?

 

Darování může být součástí vašeho podnikání. Odlište se tak od konkurence a získejte nástroj pro komunikaci s veřejností. Není to složité, můžete podpořit dobrou věc, kterou si sami vyberete.

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění (neboli dar), pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 1000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově  odečíst až 15 % z již sníženého základu daně (tedy např. již snížený o daňovou ztrátu z předchozích let, nebo o výdaje na výzkum a vývoj).

Sponzoring je pro poskytovatele daňovým nákladem. Protiplněním je např. reklamní služba. V tomto případě uzavírá „dárce“ s příjemcem smlouvu o spolupráci nebo o poskytování reklamních služeb. Příjemce tento příjem daní.

Pro firmu má dar i sponzoring stejný dopad. V obou případech se snižuje její daň z příjmu. U daru odečtem ze základu daně, u sponzoringu tím, že se zvýší daňově uznatelné náklady.

Pro neziskovou organizaci je vždy výhodnější, pokud obdrží dar, protože hodnota daru je od daně darovací osvobozena.