Práce tady a teď – příklad dobré praxe z Pixly

28
Led

Pro práci s klientem jsme využili novou pomůcku, kterou jsme zakoupili – karty, které pomáhají klientům vyjádřit jejich pocity, nálady, emoce. Pracovník na stůl jsem rozložil karty a klient měl vybrat jednu, která vyjadřuje jak mu je, když má jít do školy. Vybral si kartu se zhrouceným, utrápeným mužem. Pracovník se klienta ptal, co muž na kartě asi prožívá. Mluvil o tom, že klečí, bolí ho hlava, štve ho to, nechce se mu, je “rozbouranej”. Klient mluvil o tom, že to má s docházkou do školy velmi podobně. Pak se pracovník klienta ptal, co je pro klienta dobré na tom chodit do školy. V ruce zrovna držel brambůrky – věděl by, kolik stojí, kdyby nechodil do školy, znal by čísla? Došlo k Aha efektu – klient si uvědomil a po hlasitém zvoláním „AHA“ odpověděl, že asi úplně ne a že se asi teda něco ve škole naučil. Souhlasil, že i přes všechny nesnáze může škola k něčemu v životě být.