Předškoláci v Klubíčku

2
Led

I přestože je tento rok již pro pětileté děti v MŠ povinný, některé rodiny neprošly s dětmi zápisy v termínu a již pro ně nebylo místo ve školkách v blízkosti bydliště. Takto jsme v tomto roce rychle přijaly 3 předškoláky, kteří ještě nikdy nedocházely do žádného dětského kolektivu a v Klubíčku se aktivně a individuálně připravují na první třídu nebo přechod do MŠ. U jedné dívky se podařilo navázat spolupráci se spádovou MŠ, kdy se nejprve vyřídilo individuální vzdělávání v Klubíčku a následně se na začátku listopadu uvolnilo místo v mateřské škole, kam Vendulka ke spokojenosti rodiny nastoupila. O totéž budeme usilovat u ostatních dětí. Další dítě si přejí rodiče nechat v Klubíčku i po uvolnění místa v MŠ, se kterou Klubíčko navázalo kontakt, a to zejména z důvodu docházení mladšího sourozence do Klubíčka a dobré adaptaci v programu.