Přespávání v Pixle v pátek? Ano!

10
Kvě

NZDM Pixla bylo úspěšné s projektem „Pátek, to je den!,“ který byl podpořen v rámci dotačního programu Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit, Odboru sociálních služeb města Plzně. Jedná se o 6 přespávacích akcí v klubu Pixla pro mladistvé ve věku 10 – 20 let, realizovaných od května do konce roku 2017. Akce přespání z pátku na sobotu budou zaměřeny jak na volnočasové akce (výlety, hry), tak zejména na preventivní aktivity zaměřené na palčivá témata cílové skupiny Pixly a organizace Ponton – probíranými tématy bude bezpečnost v online prostředí, práce, hodnota vzdělání, rodina, samostatnost a zodpovědnost.

Děkujeme za podporu projektu Odboru sociálních služeb a radě a zastupitelstvu města Plzeň.