Preventivní aktivity v COM.PASSu

2
Led

Pracovníci terénního programu se mimo jiné věnují také skupinovým preventivním aktivitám především s mladistvými uživateli služby.
Velmi úspěšný byl například seminář s právníkem organizace Člověk v tísni, o.p.s..
Uživatelé už předem vymysleli několik otázek, na co by se právníka rádi zeptali. Probíhala živá debata. Všichni se aktivně zapojovali, dávali příklady situací, kdy se může člověk dostat do bezpráví či k přestupku nebo k trestnému činu. Poté byly probírány i následky takového jednání.
Cílem besedy bylo nastínit situace, do kterých by se člověk raději neměl dostat a co vše dělat proto, aby nenastali. V případě, že nastanou, aby uživatelé byli schopni náhledu na situaci a měli patřičné informace. Zajímavým tématem bylo také přijetí trestu.
Samy uživatelé v závěrečném hodnocení potvrdili, že obdobné preventivní aktivity jsou pro ně zajímavé a přínosné.

Tímto také ještě jednou děkujeme organizaci Člověk v tísni za spolupráci!