Příběh z COM.PASSu – Podpora volného času a rozvoj dovedností

18
Zář

Šest uživatelů přišlo s nápadem, že by se rádi začali více věnovat fotbalu. Jejich cílem bylo začít chodit na tréninky a účastnit se různých fotbalových turnajů v Plzni a okolí. Uživatelé nemají dostatek finančních prostředků nato, aby se účastnili běžných komerčních sportovních aktivit, ani na pořízení potřebného sportovního materiálu, především však potřebovali podpořit v organizačních schopnostech.

S uživateli byl sestaven individuální plán, v rámci kterého např. vytvořili přihlášky do týmů, registrace, vytvořili si své logo, smlouvu pro členy týmů a především pro tým nastavili závazná pravidla. Zvolili si kapitána, který pak nesl zodpovědnost za organizaci tréninků a dodržování pravidel. Organizací jim byl také zapůjčen sportovní materiál, který jim umožnil tréninky a navíc byla zvyšována míra zodpovědnosti samotných uživatelů.

Nyní se uživatelé pravidelně scházejí na trénincích, zúčastnili se turnajů a za podpory pracovnice také samy úspěšně jeden turnaj zorganizovali. Díky plnění tohoto jejich individuálního plánu došlo ke zvýšení dovedností a schopností (zodpovědnost, samostatnost, práce s počítačem, spolupráce), které přispívají k sociálnímu začleňování uživatelů a také jsou v kontaktu s běžným sociálním prostředím v rámci aktivního trávení volného času.