Příběhy z Bedny – Bezpečné chování při nálezu použitého injekčního materiálu v terénu

15
Lis

Děti, se kterými jsou pracovníci v kontaktu v rámci terénního programu, často nacházejí v místě svého bydliště použitý injekční materiál. Naučily se, že v průběhu terénního programu je vhodné, aby na nález upozornily pracovníky. Pracovníci s dětmi opakovaně diskutují o správném řešení a zároveň s nimi probírají zásady bezpečného jednání při nálezu a opakují rizika kontaktu s potenciálně infikovaným materiálem. Děti se od pracovníků naučily, že je potřeba přivolat Městskou policii nebo pracovníky K-centra, kteří mají sběr injekčního materiálu na starosti. Díky intervencím pracovníků znají telefonní čísla a vědí, jak se zachovat, pokud telefon nemají. Ze zkušenosti vědí, že kontakt na tyto služby funguje a policisté nebo pracovníci K-centra vždy přijedou. Tím se posiluje jejich důvěra v tyto služby.

Při jedné z návštěv lokality se pracovníci od dětí dozvěděli, že se situace s nálezem injekční stříkačky opakovala a samy děti zavolaly Městskou policii, která infikovaný materiál přijela odstranit. Díky této zkušenosti měly děti možnost vidět správnou manipulaci s injekčním materiálem a postupně si osvojují vědomosti a dovednosti, které jim usnadňují život ve vyloučené lokalitě.