Příběhy z Bedny – Zvládání těžké finanční situace (Jonatán, 18 let)

12
Bře

Jonatán je dlouhodobým uživatelem služeb NZDM Bedna a klub navštěvuje pravidelně. Žije se svou matkou a dalšími sourozenci. Navštěvuje třetí ročník učebního oboru a je motivovaný učiliště úspěšně zakončit.

Rodina žije bez otce a v souvislosti s tím řešil Jonatán vážné finanční potíže, které mu byly překážkou v dojíždění na školní praxi do jiného města. Jonatán nevěděl, jak se na praxi dopraví a kolik stojí autobus. Bohužel své problémy Jonatán řešil užíváním marihuany s kamarády, která mu podle jeho slov pomáhá „nemyslet“.

Jonatánovi byla od pracovníků opakovaně nabídnuta pomoc s vyřízením průkazky na slevu na jízdné pro studenty, případně pomoc s vyřízením sociálního stipendia. Jonatán dlouho nechtěl situaci řešit. Po dvou týdnech přišel s informací, že si sociální stipendium vyřídil ve škole sám a bude mu přiznáno. Zároveň se zajímal, kolik by ušetřil, kdyby měl průkazku studenta. Společně s pracovníkem propočítali ceny jízdného bez studentské slevy a se studentskou slevou. Za pomoci pracovníka si Jonatán z internetu vytiskl postup při zařizování studentské průkazky, kterou si chce pořídit. Jonatán s pracovníkem dále propočítal, kolik peněz z výplaty z praxe musí ušetřit na jízdné. Byl podpořen ve vlastní aktivitě a byla mu nabídnuta případná další pomoc.

Současně je Jonatánovi v rámci kontaktní práce nabízen prostor pro sdílení jeho životní situace a nadále je podporován ve své samostatnosti v řešení obtíží a starostí.