Příběhy z Com.passu – Podpora při vzdělání (Karel, 16 let)

20
Říj

S Karlem pracujeme bezmála 5 let. Kromě Com.passu pravidelně navštěvuje NZDM Pixla a aktivně se zapojuje do programů Pontonu. Karel žije v sociálně vyloučené lokalitě Plac. Pracovník TP Com.pass jej v průběhu jara provázel a připravoval na nástup na Odbornou školu výroby a služeb – obor Elektrotechnické a strojně montážní práce, kam byl Karel přijat. Jelikož v rodině současně nastupovali sourozenci do mateřské školy, do prvního ročníků základní školy a Karel na střední, chyběly rodině prostředky na nákup učebních pomůcek a vybavení do školy.

Podmínkou pro nástup do školy však bylo určité materiální zajištění. V případě, že by Karel nesehnal prostředky na vybavení hrozilo, že nebude moci nastoupit a nezíská tak vytoužené řemeslné vzdělání.

S pracovníkem tedy sepsali žádost pro Restart, odkud se jim podařilo získat dotaci na nákup všeho potřebného – montérky, pracovní boty a rýsovací potřeby. Karel také mohl zaplatit administrativní poplatek za školní materiál. Díky této finanční podpoře se nyní může Karel vzdělávat a je mu dokonce nabídnut přestup na Střední odborné učiliště elektrotechnické, protože se na praxích velice osvědčil.