Příběhy z Klubíčka – Chodíme do běžné školky

1
Zář

Dvě děti byly přijaty po dlouhodobém docházení do PVP Klubíčko do běžných mateřských škol. Rodiny byly dlouhodobě motivovány a podporovány k této pro děti výhodné alternativě a změně. Rodinám byly vysvětleny výhody MŠ (bližší lokalita k bydlišti, lokalita u ZŠ, kam dochází starší sourozenec, provozní doba MŠ atd.). Rodinám se dostalo poradenství ohledně fungování a aktivit v MŠ, dále o systému elektronického zápisu do MŠ, v jednom případě bylo nutné podat odvolání proti nepřijetí dítěte. Rodiny jsou připraveny platit školné v těchto MŠ (alespoň jeden z rodičů našel v průběhu spolupráce stabilní zaměstnání a další bude moci na základě celotýdenní provozní doby v MŠ práci hledat…). Zapojení dítěte do běžného vzdělávacího proudu má pozitivní dopad na jeho budoucí vzdělávání a vyrovnání šancí na úspěch a dosažení maximálních individuálních kapacit v celkovém rozvoji.

290