Příběhy z Klubíčka – I malé krůčky se počítají

20
Čvc

V březnu 2015 nastoupily dvě děti – sourozenci (5 a 6 let), děti prochází složitou rodinou situací, jsou v péči prarodičů. U dětí jsme pozorovali absenci základních předškolních dovedností (nerozlišují barvy, nevyjmenují číselnou řadu, mají neobratnou grafomotoriku, nevyzrálé zrakové a sluchové rozlišování, chudou slovní zásobu apod.) a také závažné logopedické potíže (vícečetná dyslalie, agramatismy). Po nástupu do Klubíčka děti měly potíže s adaptací v kolektivu a na režim v předškolním programu. Díky navázání spolupráce s rodinou u nich proběhla základní diagnostika spolupracující klinickou logopedkou a začalo se pracovat na postupné nápravě hlásek, kdy je potřeba nejprve pracovat na motorice mluvidel. Postupně se podařilo upevnit znalost základních barev, početní řadu do pěti a u jednoho ze sourozenců byla upevněna pravolevá orientace. Pravidelným kontaktem s vrstevníky a režimem předškolního programu si děti pomalu upevňují základní návyky, zklidňuje se emotivní nestabilita a napětí a děti se mohou soustředit a rozvíjet. Pokroky jsou znatelné také ve slovní zásobě a uvolňování nekorektního držení tužky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA