Příběhy z Klubíčka – S tátou to jde hned lépe

20
Led

V letošním školním roce se do programu zapojily dva sourozenci (4 a 5 let) z rodiny, která se kromě tíživé ekonomické situace dostala také do složité rodinné situace (partnerské problémy). Děti byly v psychické nepohodě, zaznamenávaly jsme známky opoždění ve vývoji, neměly dostatečně podnětné prostředí, téměř nemluvily, chyběly jim základní znalosti úměrné věku, na pokyny reagovaly pláčem, měly potíže s pravidly a autoritou pracovnic. Díky pravidelnému docházení do Klubíčka a posílení rodičovských kompetencí otce postupně došlo ke zlepšení situace. Po čtyřech měsících děti mluvily v krátkých větách, poznávaly barvy, tvary. Nyní již znají dny v týdnu a roční období, dodržují pravidla a zapojují se do společných aktivit. Tatínek má veliký zájem o spolupráci na rozvoji dětí a pravidelně procvičují v domácím prostředí, zejména logopedická cvičení, kdy se velmi zlepšila motorika mluvidel a povedlo se napravit již dvě hlásky.