Příběhy z Klubíčka – Už to zvládám sám

5
Kvě

U čtyřletého chlapce, který byl velmi pasivní a nesamostatný, došlo k výraznému posunu ve všech oblastech.  Dítě bylo velmi vázáno na matku, která však měla potíže s důslednou výchovou, postupně došlo díky poradenství ke zlepšení tohoto stavu přílišné vazby na matku. V minulosti dělal všechny aktivity převážně pod dohledem staršího sourozence nebo s pedagogickou asistencí, sám se nevyjadřoval, nenajedl atd. Po několika měsících pracuje samostatně, zapojuje se rád do aktivit s dětmi, komunikuje a je připraven na přechod do běžné mateřské školy.

289