Příběhy z Pixly – Doučování český jazyk a matematika (Michal, 12 let)

20
Lis

Michala přivedla do Pixly maminka na doporučení FODu kvůli doučování. Dotyčný trpí několika druhy specifických poruch učení. Vyskytly se problémy ve škole a je potřeba systematické individuální péče. Michal na doučování chodí pravidelně dvakrát v týdnu vždy na hodinu. Pracovnice s ním procvičuje zejména český jazyk a matematiku, paní učitelka občas napíše aktuální témata, která je potřeba procvičit, těm se následně pracovnice s Michalem věnuje. Průběh doučování je konzultován i s maminkou, aby mohla doma na práci navázat. Během pravidelného docházení po dobu 2 měsíců ve škole zaznamenali znatelný pokrok ve čtení a matematice.