Proběhl projekt Víc než práce

16
Srp

Od 1. 8. do 14. 8. 2018 byl realizován projekt „Víc než práce“, jehož hlavní náplní byla simulace pracovního trhu pro mladistvé uživatele Terénního programu COM.PASS. Zájemci nejprve museli projít výběrovým řízením, které je běžné na reálném trhu práce a ti nejúspěšnější se poté zapojili do úklidu města. Sedm účastníků v rámci projektu nejen pracovalo, ale také jim byly předávány informace, které jsou důležité pro úspěšný vstup do zaměstnání. Na základě odpracovaných hodin si poté mohli vybrat materiální odměnu dle svých potřeb.

Za spolupráci děkujeme: Odboru bezpečnosti a prevence kriminality města Plzně, Městskému obvodu Plzeň 3 a Mezigeneračnímu dobrovolnickému centru Totem.