O Projektu

O Bedně

NZDM Bedna

V Příbrami na adrese Budovatelů 116 poskytuje Ponton sociální služby dětem a mladým lidem od 6 do 20 let prostřednictvím Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna, jehož součástí je ambulantní a terénní forma poskytování služby, nebo-li klub a terén. NZDM Bedna bylo založeno v roce 2010.

Otevírací a provozní doba klubu a terénu je sezónní. Reaguje tak na potřeby dětí a mladých lidí v průběhu různých částí roku – v zimě převažuje klub, v létě chodí pracovníci více do terénu.

Klub (ambulantní forma služby)

Klub NZDM Bedna je sociální služba určená dětem a mladým lidem od 11 do 20 let. Nabízí možnost trávit volný čas v bezpečném prostředí. Nabízí také zázemí pro setkávání s vrstevníky, širokou škálu volnočasových aktivit a možnost individuálního doučování. Děti a mladí lidé mohou v NZDM Bedna vyhledat radu, pomoc či podporu v situacích, které jsou pro ně obtížně řešitelné.

V klubu s mladými lidmi pracují obvykle 3 pracovníci. Ti jsou s nimi po celou dobu v kontaktu a jsou jim k dispozici. Každý den je připraven program, do kterého se mohou mladí lidé (uživatelé služeb) zapojit. S uživateli služeb řeší pracovníci celou řadu věcí. Během rozhovorů se dotýkají toho, co mladé lidi trápí, v čem si jsou nejistí a s čím by potřebovali pomoci. Řeší s nimi konkrétní věci jako např. založení e-mailové adresy, napsání úkolu do školy nebo zjištění kontaktu na volné pracovní místo. Někdy jsou to problémy velmi osobní a složité – jako např. Jak mám věřit mámě, když mě pokaždé zklame? Jak nemám být drzý na učitelku, když si na mě zasedla? Myslíš, že na mně někomu záleží?

Otvírací doba klubu:

Sezónní provoz 1. 3. – 31. 10.

Pondělí 14:00 – 19:00

Středa 14:00 – 19:00 (otevřeno pouze pro starší 15-ti let)

Čtvrtek 14:00 – 19:00

Sezónní provoz 1. 11. – 29. 2.

Pondělí 14:00 – 19:00

Úterý  14:00 – 19:00

Středa 14:00 – 19:00 (otevřeno pouze pro starší 15-ti let)

Čtvrtek 14:00 – 19:00

Terén (terénní forma služby)

Terén je určen dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 20 let. Terén působí zejména ve vybraných lokalitách města Příbramě, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a dále se soustředí na místa spontánního setkávání mladých lidí. Terén nabízí sociální služby a volnočasové aktivity přímo v přirozeném prostředí dětí a mladých lidí.

Pracovníci se během provozní doby  pohybují v ulicích města Příbram (např. lokalita Pod Čertovým pahorkem, Bratří Čapků, Březohorské sídliště atd.), aktivně vyhledávají a kontaktují děti a mladé lidi spadající do cílové skupiny a nabízejí jim možnost strávit společně čas, využít volnočasové aktivity, individuální doučování, a také možnost obrátit se na pracovníky s žádostí o radu, pomoc či podporu v situacích, které jsou pro ně obtížně řešitelné.

V terénu jsou obvykle k dispozici dva pracovníci, kteří jsou s dětmi a mladými lidmi v kontaktu. Kromě kontaktní práce průběžně provádějí monitoring v ulicích města Příbram s ohledem na potřeby komunity a se zaměřením na cílovou skupinu ve vytipovaných lokalitách.

Práce v terénu rozšiřuje nabídku sociální služby NZDM Bedna od ledna 2015.

Provozní doba v terénu:

Sezónní provoz 1. 3. – 30. 6. a 1. 9. – 31. 10.

Pondělí 14:00 – 19:00

Úterý   14:00 – 19:00

Čtvrtek 14:00 – 19:00

Sezónní provoz 1. 7. – 31. 8.

Pondělí 16:00 – 21:00

Úterý   14:00 – 19:00

Čtvrtek 16:00 – 21:00

Sezónní provoz 1. 11. – 28. 2.

Úterý   13:00 – 18:00

Kontaktní místnost

Mimo otvírací dobu klubu a provozní dobu terénu mohou uživatelé služeb využít pro konzultaci s pracovníky ještě kontaktní místnost, která je v provozu v této době:

Pondělí 11:00 – 14:00

Úterý   11:00 – 14:00

Středa 11:00 – 14:00

Čtvrtek 11:00 – 14:00

Pátek   11:00 – 14:00

Kontaktní místnost slouží především k řešení individuálních zakázek jednotlivých klientů – nejčastěji se mladí lidé přicházejí poradit ohledně práce, bydlení, dluhů nebo osobních a rodinných potíží. V kontaktní místnosti mohou také využít vybavení a techniku, která je jim jinak nedostupná (PC s internetem, tiskárnu, kopírku atd.).

 

Místo realizace projektu: Budovatelů 116, Příbram

Tým Bedny


bedna-zelena

Bc. Kamila Zelená

Vedoucí služby a metodička v NZDM Bedna
zelena@ponton.cz
608 936 116

Ing. Helena Schalková

Asistentka metodičky/vedoucí služby NZDM Bedna a ředitele
schalkova@ponton.cz
775 559 716

Michaela Lovašová

Kontaktní pracovnice v Bedně lovasova@ponton.cz
775 559 716, 778 088 728


bedna-pastuchova

Mgr. Dana Pastuchová

Kontaktní pracovnice NZDM Bedna
pastuchova@ponton.cz 
  775 559 716, 778 088 728

Pavla Havrančíková

Kontaktní pracovnice NZDM Bedna
 havrancikova@ponton.cz
775 559 716

Lucie Poslušná

Bc. Lucie Poslušná, DiS.

Kontaktní pracovnice v NZDM Bedna
 poslusna@ponton.cz
773 664 363


Andrea Vavřínová

Kontaktní pracovnice v NZDM Bedna
 vavrinova@ponton.cz
775 559 716

 

 

Dobrovolníci

Dobrovolníci v NZDM Bedna:

Havrančík Zdeněk, Němejc Vojtěch, Moulisová Alena, Schejbal Antonín, Slánská Nikola, Mottlová Eliška, Rydlová Pavlína