O Projektu

O Bedně

O Bedně

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna (NZDM Bedna) je sociální služba určená dětem a mladým lidem od 11 do 20 let. Nabízí možnost trávit volný čas v bezpečném prostředí. Nabízí zázemí pro setkávání se s vrstevníky, širokou škálu volnočasových aktivit a možnost individuálního doučování. Děti a mladí lidé mohou v NZDM Bedna vyhledat radu, pomoc či podporu v situacích, které jsou pro ně obtížně řešitelné. Sociální služba Bedna je realizována ve dvou formách : ambulantní (klub) a terénní.

V současnost je Bedna z větší části financována z projektu hrazeného z Operačního programu zaměstnanost.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003880, Doba realizace: od 1. 1. 2017 do 31.12. 2019, Místo realizace: Příbram

Otvírací doba klubu NZDM Bedna:

Pondělí 14:00 – 19:00

Úterý   14:00 – 19:00

Středa 14:00 – 19:00 (otevřeno pouze pro starší 15-ti let)

Čtvrtek 14:00 – 19:00

V klubu s mladými lidmi pracují obvykle 3 pracovníci. Ti jsou s nimi po celou dobu v kontaktu a jsou jim k dispozici. Každý den je připraven program, do kterého se mohou mladí lidé (uživatelé služeb) zapojit. S uživateli služeb řeší pracovníci celou řadu věcí. Během rozhovorů se dotýkají toho, co mladé lidi trápí, v čem si jsou nejistí a s čím by potřebovali pomoci. Řeší s nimi konkrétní věci jako např. založení e-mailové adresy, napsání úkolu do školy nebo zjištění kontaktu na volné pracovní místo. Někdy jsou to problémy velmi osobní a složité – jako např. Jak mám věřit mámě, když mě pokaždé zklame? Jak nemám být drzý na učitelku, když si na mě zasedla? Myslíš, že na mně někomu záleží?

Terénní forma Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna

Terénní forma (tzv. terén) je určena dětem a mladým lidem ve věku 6 do 20 let. Terén působí zejména ve vybraných lokalitách města Příbramě, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a dále se soustředí na místa spontánního setkávání mladých lidí. Terénní program nabízí sociální služby a volnočasové aktivity přímo v přirozeném prostředí dětí a mladých lidí.

Pracovníci se tři dny v týdnu pohybují v ulicích města Příbram (např. lokalita Pod Čertovým pahorkem, Bratří Čapků, Březohorské sídliště), aktivně vyhledávají a kontaktují děti a mladé lidi spadající do cílové skupiny a nabízejí jim možnost strávit společně čas, využít volnočasové aktivity, individuální doučování, a také možnost obrátit se na pracovníky s žádostí o radu, pomoc či podporu v situacích, které jsou pro ně obtížně řešitelné.

Provozní doba v terénu při NZDM Bedna:

Pondělí 14:00 – 19:00

Úterý   14:00 – 19:00

Čtvrtek 14:00 – 19:00

V rámci terénní práce jsou obvykle k dispozici dva pracovníci, kteří jsou s dětmi a mladými lidmi v kontaktu. Kromě kontaktní práce průběžně provádějí monitoring v ulicích města Příbram s ohledem na potřeby komunity a se zaměřením na cílovou skupinu ve vytipovaných lokalitách.

Práce v terénu rozšiřuje nabídku sociální služby NZDM Bedna od ledna 2015.

 

Kontaktní místnost

Mimo otvírací dobu klubu a provozní dobu terénního programu mohou uživatelé služeb využít pro konzultaci s pracovníky ještě kontaktní místnost, která je v provozu v této době:

Pondělí 11:00 – 14:00

Úterý   11:00 – 14:00

Středa 11:00 – 14:00

Čtvrtek 11:00 – 14:00

Pátek   11:00 – 14:00

 

Od 1.1.2017 je v rámci služby NZDM Bedna realizován projekt Bedna. Tento projekt umožnil nabídnout služby Bedny cílové skupině dětí  a mladistvých ve věku 15 až 20 let. Díky projektu můžou pracovníci Bedny docházet do terénu 3 dny v týdnu a náklady na základní činnosti a provoz služby jsou z velké části (70%) zajištěné. Cílem projektu je po dobu jeho realizace podpořit 300 osob ve věku 15 až 20 let.

Projekt bedna je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu zaměstnanost.

Tým Bedny


bedna-zelena

Bc. Kamila Zelená

Vedoucí služby a metodička v NZDM Bedna
zelena@ponton.cz
608 936 116

Bc. Magdaléna Krásová

Kontaktní pracovnice v Bedně krasova@ponton.cz
775 559 716

Lenka Rydlová

Kontaktní pracovnice v Bedně rydloval@ponton.cz
775 559 716, 778 088 728


bedna-pastuchova

Mgr. Dana Pastuchová

Kontaktní pracovnice NZDM Bedna

 pastuchova@ponton.cz 
  775 559 716, 778 088 728

Bc. et Bc. Michaela Bartošová DiS.
Kontaktní pracovnice NZDM Bedna
bartosova@ponton.cz
775 559 716, 778 088 728

Pavla Havrančíková

Kontaktní pracovnice NZDM Bedna
 havrancikova@ponton.cz
775 559 716Lucie Poslušná

Bc. Lucie Poslušná, DiS.

Kontaktní pracovnice v NZDM Bedna
 poslusna@ponton.cz
775 559 716

Dobrovolníci

Dobrovolníci v NZDM Bedna:

Bělská Lucie, Cígnerová Vendula, Němejc Vojtěch, Nepivodová Karolína, Palusová Petra, Punčochář Ladislav, Řehout Josef, Rybanská Monika

[/vc_row]