O projektu

O COM.PASSu

 

Smyslem služby Terénní program COM.PASS je pracovat s dětmi a mladými lidmi tak, aby se orientovali ve světě, který je obklopuje a uměli si sami poradit se situacemi, které jim přináší. Pracovníci TP COM.PASS podporují a motivují uživatele k pravidelným zájmům a činnostem, rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti, snaží se posílit hodnotu vzdělání a pomáhají jim při zvládání obtížných životních situací. Tím dochází ke zmenšování rizik souvisejících se sociálně patologickými jevy, nebo rizik souvisejících s obdobím dospívání, jako je jako například předčasné ukončení školní docházky, nezaměstnanost, problematické trávení volného času a tak podobně.

Služba je určena dětem a mladým lidem, kteří často tráví svůj volný čas na ulici a nemají pravidelné volnočasové aktivity, které by je rozvíjely. Dále jim chybí někdo, kdo by jim vhodně poradil v oblasti školy, zaměstnání a partnerských vztahů. Pracovníci TP COM.PASS se ve své práci zaměřují na věkovou skupinu 11 – 25 let z Plzně a blízkého okolí.

Pracovníci pracují čtyři dny v týdnu v terénu, kdy docházejí do problematických lokalit nebo ubytoven za svými uživateli, s kterými se věnují buď volnočasovým aktivitám, nebo poradenství. Zbylé dny je mohou uživatelé kontaktovat v prostorách organizace Ponton,z.s., kde probíhají individuální konzultace v kontaktní místnosti, která je vybavena PC na kterém uživatelé často vyhledávají práci a píší životopisy. Tato individuální práce je zaměřena na zvyšování kompetencí uživatelů tak, aby oni samy byli schopni si informace vyhledávat a vhodně je používat v praxi.

Terénní program COM.PASS byl zahájen v roce 2007 a je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006.

Provozní doba terénní formy poskytování:

Letní provozní doba: květen – říjen

pondělí: 11:00 – 14:00 – kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 – terén
úterý: 11:00 – 14:00 – kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 – terén
středa: 11:00 – 14:00 – kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 – terén
čtvrtek: 11:00 – 14:00 – kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 – terén

 

Zimní provozní doba: listopad – duben

pondělí: 10:00 – 13:00 – kontaktní místnost, 13:00 – 18:00 – terén
úterý: 10:00 – 13:00 – kontaktní místnost, 13:00 – 18:00 – terén
středa: 10:00 – 13:00 – kontaktní místnost, 13:00 – 18:00 – terén
čtvrtek: 10:00 – 13:00 – kontaktní místnost, 13:00 – 18:00 – terén

 

Individuálně a v odůvodněných případech lze domluvit poskytnutí služby mimo uvedené časy.

Kontaktní místnost je v sídle spolku na adrese Školní 176/1, 312 00 Plzeň – Doubravka, vchod z Masarykovy ulice 19  (zvonek COM.PASS)

Tým COM.PASSu

Mgr. Petra Káčerková
Koordinátorka TP COM.PASS
kacerkova@ponton.cz
774 433 395

Lucie Krohanová. DiS.
Terenní pracovnice TP COM.PASS
krohanova@ponton.cz
777 559 509

Bc. Barbora Bémová
Terénní pracovnice TP COM.PASS
bemova@ponton.cz
739 353 362