O projektu

O COM.PASSu

Smyslem služby Terénní program COM.PASS je pracovat s dětmi a mladými lidmi tak, aby se orientovali ve světě, který je obklopuje a uměli si sami poradit se situacemi, které jim přináší. Pracovníci TP COM.PASS podporují a motivují uživatele k pravidelným zájmům a činnostem, rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti, snaží se posílit hodnotu vzdělání a pomáhají jim při zvládání obtížných životních situací. Tím dochází ke zmenšování rizik souvisejících se sociálně patologickými jevy, nebo rizik souvisejících s obdobím dospívání, jako je jako například předčasné ukončení školní docházky, nezaměstnanost, problematické trávení volného času a tak podobně.

Služba je určena dětem a mladým lidem, kteří často tráví svůj volný čas na ulici a nemají pravidelné volnočasové aktivity, které by je rozvíjely. Dále jim chybí někdo, kdo by jim vhodně poradil v oblasti školy, zaměstnání a partnerských vztahů. Pracovníci TP COM.PASS se ve své práci zaměřují na věkovou skupinu 11 – 25 let z Plzně a blízkého okolí.

Pracovníci pracují čtyři dny v týdnu v terénu, kdy docházejí do problematických lokalit nebo ubytoven za svými uživateli, s kterými se věnují buď volnočasovým aktivitám, nebo poradenství. Zbylé dny je mohou uživatelé kontaktovat v prostorách organizace Ponton,z.s., kde probíhají individuální konzultace v kontaktní místnosti, která je vybavena PC na kterém uživatelé často vyhledávají práci a píší životopisy. Tato individuální práce je zaměřena na zvyšování kompetencí uživatelů tak, aby oni samy byli schopni si informace vyhledávat a vhodně je používat v praxi.

Terénní program COM.PASS byl zahájen v roce 2007 a je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006.

V současnosti je služba financována z Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632

 

Provozní doba terénní formy poskytování:

pondělí: 11:00 – 14:00 – kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 – terén
úterý: 11:00 – 14:00 – kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 – terén
středa: 11:00 – 14:00 – kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 – terén
čtvrtek: 11:00 – 14:00 – kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 – terén

 

Individuálně a v odůvodněných případech lze domluvit poskytnutí služby mimo uvedené časy.

Kontaktní místnost je v sídle spolku na adrese Podmostní 1 v Plzni (1. patro vlevo, zvonek služebna, Ponton nebo kontaktka)

Více informací najdete zde:popis-realizace-tp-com-pass-2016

Telefon do kanceláře: 377 222 466

.

Tým COM.PASSu

Bc. Pavla Pohlreichová
Koordinátorka TP COM.PASS
pohlreichova@ponton.cz
739 353 362

Mgr. Petra Káčerková
Terenní pracovnice TP COM.PASS
kacerkova@ponton.cz
774 433 395

Mgr. Michal Beneš
Terénní pracovník TP COM.PASS
 benes@ponton.cz
777 559 509