O projektu

O COM.PASSu

 

Smyslem služby Terénní program COM.PASS je pracovat s klienty tak, aby se orientovali ve světě, který je obklopuje a uměli si sami poradit se situacemi, které jim přináší. Pracovníci TP COM.PASS podporují a motivují klienty k pravidelným zájmům a činnostem, rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti, snaží se posílit hodnotu vzdělání a pomáhají jim při zvládání obtížných životních situací. Tím dochází ke zmenšování rizik souvisejících se sociálně patologickými jevy, jako je například nezaměstnanost, chudoba, drogová závislost a tak podobně.

Pracovníci TP COM.PASS se ve své práci zaměřují na věkovou skupinu 15–65 let z Plzně a blízkého okolí.

Pracovníci pracují čtyři dny v týdnu v terénu, kdy docházejí do problematických lokalit nebo ubytoven za svými klienty, se kterými se věnují buď poradenství, nebo prevenci. Zbylé dny je mohou klienti navštívit v prostorách organizace Ponton, z. s., kde probíhají individuální konzultace v kontaktní místnosti.

Terénní program COM.PASS byl zahájen v roce 2007 a je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006.

Provozní doba poskytování služby:

pondělí                 09:00 – 12:00 – kontaktní místnost,

12:00 – 17:00 – terén

úterý                     09:00 – 12:00- kontaktní místnost,

12:00 – 17:00 – terén

středa                   09:00 – 12:00 – kontaktní místnost,

12:00 – 17:00 – terén

čtvrtek                  09:00 – 12:00 – kontaktní místnost,

12:00 – 17:00 – terén

Individuálně a v odůvodněných případech lze domluvit poskytnutí služby mimo uvedené časy.

Kontaktní místnost je v sídle spolku na adrese sady Pětatřicátníků 94/27 v Plzni (naproti poště v Solní, nedaleko OC Plaza), na zvonku je Com.pass.

Tým COM.PASSu

Lucie Kröhanová, DiS.
Koordinátorka TP COM.PASS
krohanova@ponton.cz
777 559 509

Bc. Vladyslav Skyban
Terenní pracovník TP COM.PASS
skyban@ponton.cz
730 117 511

Bc. Barbara Bémová
Terénní pracovnice TP COM.PASS
bemova@ponton.cz
739 353 362

Kristýna Smitková
Terénní pracovnice TP COM.PASS
 smitkova@ponton.cz
774 433 395