O projektu

O COM.PASSu

 

Smyslem služby Terénní program COM.PASS je pracovat s dětmi a mladými lidmi tak, aby se orientovali ve světě, který je obklopuje a uměli si sami poradit se situacemi, které jim přináší. Pracovníci TP COM.PASS podporují a motivují uživatele k pravidelným zájmům a činnostem, rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti, snaží se posílit hodnotu vzdělání a pomáhají jim při zvládání obtížných životních situací. Tím dochází ke zmenšování rizik souvisejících se sociálně patologickými jevy, nebo rizik souvisejících s obdobím dospívání, jako je jako například předčasné ukončení školní docházky, nezaměstnanost, problematické trávení volného času a tak podobně.

Služba je určena dětem a mladým lidem, kteří často tráví svůj volný čas na ulici a nemají pravidelné volnočasové aktivity, které by je rozvíjely. Dále jim chybí někdo, kdo by jim vhodně poradil v oblasti školy, zaměstnání a partnerských vztahů. Pracovníci TP COM.PASS se ve své práci zaměřují na věkovou skupinu 15 – 30 let z Plzně a blízkého okolí.

Pracovníci pracují čtyři dny v týdnu v terénu, kdy docházejí do problematických lokalit nebo ubytoven za svými uživateli, s kterými se věnují buď volnočasovým aktivitám, nebo poradenství. Zbylé dny je mohou uživatelé kontaktovat v prostorách organizace Ponton,z.s., kde probíhají individuální konzultace v kontaktní místnosti, která je vybavena PC na kterém uživatelé často vyhledávají práci a píší životopisy. Tato individuální práce je zaměřena na zvyšování kompetencí uživatelů tak, aby oni samy byli schopni si informace vyhledávat a vhodně je používat v praxi.

Terénní program COM.PASS byl zahájen v roce 2007 a je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006.

Provozní doba poskytování služby:

pondělí                 09:00 – 12:00 – kontaktní místnost,

12:00 – 17:00 – terén

úterý                    10:00 – 13:00 – kontaktní místnost,

13:00 – 18:00 – terén

středa                   09:00 – 12:00 – kontaktní místnost,

12:00 – 17:00 – terén

čtvrtek                  10:00 – 13:00 – kontaktní místnost,

13:00 – 18:00 – terén

 

Individuálně a v odůvodněných případech lze domluvit poskytnutí služby mimo uvedené časy.

Individuálně a v odůvodněných případech lze domluvit poskytnutí služby mimo uvedené časy.

Kontaktní místnost je v sídle spolku na adrese sady Pětatřicátníků 94/27 v Plzni (naproti poště v Solní, nedaleko OC Plaza), zvonek je Pixla/Com.pass.

Tým COM.PASSu

Lucie Kröhanová. DiS.

Koordinátorka TP COM.PASS
krohanova@ponton.cz
777 559 509

Bc. Vladyslav Skyban
Terenní pracovník TP COM.PASS
skyban@ponton.cz
774 433 395

Bc. Barbara Bémová
Terénní pracovnice TP COM.PASS
bemova@ponton.cz
739 353 362