Barbara Bémová

Vzdělání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ateliér arteterapie, Pedagogická fakulta

Motivace pro práci s lidmi: Už Rúmí před stovkami let řekl, že v ruinách je naděje na nalezení pokladu.