Další projekty

jsemready

Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi z prostředí ústavní výchovy (výchovné ústavy a dětské domovy) a to tak, aby jejich přechod do „normálního života“ mimo ústavní zařízený byl co nejvíce bezproblémový.