O projektu

Ponton je od 1. 9. 2019 jako partner zapojen do projektu Podpora neformálního vzdělávání v Plzeňském kraji. Realizátorem projektu je Plzeňská krajská rada dětí a mládeže a celkem je v projektu 9 partnerů. V projektu se budou pracovníci Pontonu vzdělávat (kurzy, ale i stáže a sdílení zkušeností) a také budou moci uspořádat dny v klubech pro děti mimo provozní dobu sociálních služeb a se zapojením hostů – odborníků na určitá témata.

Doba realizace: 1. 9. 2019 až 31. 8. 2022

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/18_071/0013319

Výše dotace na celý projekt: 7 055 394,4 Kč.

Výše příspěvku pro Ponton: 289 170 Kč.

Tento projekt nepodporuje sociální služby a Ponton bude své zapojení od poskytování sociálních služeb oddělovat (organizačně i finančně).

Děkujeme Krajské radě dětí a mládeže, zejména pak Martině Weberové a Barboře Vlnové za to, že nás oslovily a do projektu zapojily!