O projektu

O Klubíčku

Program včasné péče Klubíčko nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí dostupnou a kvalitní alternativu předškolního zařízení. V programu se inspirujeme prvky a principy vzdělávacího programu Začít spolu, který se snaží o individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte, spolupráci s rodinou a komunitou a multikulturní výchovu. V Klubíčku rodiče neplatí školné.
Děti jsou přijímány kdykoli v průběhu roku i na různě dlouhá období podle kapacity, s rodiči se uzavírá smlouva.

Program nabízí své služby v Plzni již od roku 1998.

Hlavním cílem je povzbudit zájem rodin v socioekonomicky složitých situacích o předškolní výchovu a vzdělávání dětí a následná práce s dětmi předškolního věku. Reagujeme na nejrůznější důvody rodin, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol (špatná ekonomická a bytová situace, časté stěhování, absence pozitivní zkušenosti s předškolní výchovou v rodině, nedůvěra, obavy o vytržení dítěte z rodinného prostředí, odlišný denní režim, nízká hodnota vzdělání, nedostatečná kapacita v MŠ atd.) Připravujeme děti na vstup do běžných mateřských škol a prvních tříd základních škol. Pravidelnou účastí v předškolním programu Klubíčko si děti osvojí základní sociálně- kulturní návyky, soužití v kolektivu, respektování režimu třídy, pravidel a autority pedagoga, předškolní dovednosti a znalosti nezbytné pro hladký vstup do hlavního vzdělávacího proudu a další úspěšné fungování v životě.

Otevírací doba Klubíčka od 1. 9. 2023: 

 úterý–čtvrtek 8:00–15:00

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PROJEKTU PVP KLUBÍČKO

  • podepsaná smlouva a další dokumenty (zdravotní způsobilost dítěte atd.)
  • věk dítěte od 3 do 6 let
  • schopnost dítěte dojít si na WC (bez plen)
  • vlastní svačina z domova
  • zaplacené obědy minimálně týden dopředu – cena jednoho oběda je asi 40 Kč. Dítě lze vyzvednout před obědem, tedy ve 12:00 a obědy neplatit.
  • každý měsíc zaplacení pitného režimu ve výši 20 Kč (děti si nenosí pití z domova)
  • omlouvání dítěte při nepřítomnosti!
  • výbava dítěte – 1x oblečení na pobyt ve třídě, 1x starší oblečení na ven na hřiště, přezůvky (jakékoli bačkory, ve kterých umí dítě chodit)
  • spolupráce rodičů s pracovníky organizace (společné ranní úkoly rodič a dítě, motivační aktivity pro rodiny – vyrábění, soutěže, výlety apod., zajímavé semináře, návštěvy v rodině atd.)

 

Tým Klubíčka


Ivana Konášová

Bc. Ivana Konášová
vedoucí PVP Klubíčko
konasova@ponton.cz
777 801 884

Iveta Mužíková
pracovnice PVP Klubíčko
muzikova@ponton.cz
739 014 664

Soňa Turečková
pracovnice PVP Klubíčko
 tureckova@ponton.cz


Gizela Kovácsová
pracovnice PVP Klubíčko
 kovacsova@ponton.cz