Kdo projekt podporuje

Projekt Klubíčko v roce 2021 podporují:

Projekt Klubíčko v roce 2020 podpořili:

Na realizaci projektu jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně.

 

a individuální dárci.

 

Projekt v roce 2016 – 2019 podporoval:

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Projekt Program Včasné péče Klubíčko – společně do školky je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000189

Datum zahájení projektu: 1.11.2016

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.6.2019

Projekt v roce 2016 podporují:

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

 

140307_Logo_mesta_Plzne_s_textem_CZ

albert NF

Shape Corp Czech-page-001

logo_oss_text_barevne

 

logo_Plzen_pomahajici-CMYK-page-001

Projekt v roce 2015 podpořili:

sanaFriends_Logo_web

 140307_Logo_mesta_Plzne_s_textem_CZ

albert NF

umo3_logo_dlouhe_velke

logo_oss_text_barevne

Projekt v roce 2014 podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Magistrát města Plzeň – Odbor bezpečnosti a prevence kriminality

Fond hejtmana Plzeňského kraje

Městský obvod Plzeň 3

mpsv   logo_2015_CZ_cmykumo3_logo_dlouhe_velkepk

 

 

Benefiční koncert mediálně podpořila firma Rengl

RENGL_Logo

Projekt v roce 2013 podpořili:

Grantový projekt hrazený z Operační programu Vzdělání a konkureceschopnost a rozpočtu České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Magistrát města Plzeň – Odbor bezpečnosti a prevence kriminality, Odbor sociálních věcí, Odbor školství

Plzeňský kraj – odbor sociálních věcí

fondy2

mpsv     logo_2015_CZ_cmyk     pk