O projektu

MIRO SUNO

Projekt Miro Suno je tradiční projekt spolku Ponton, který podporuje hudební a taneční aktivity dětí a mládeže. Cílem těchto aktivit je nabudit pozitivní hodnotovou orientaci v trávení volného času u dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Součástí projektu jsou

  • hudební zkušebna
  • taneční skupina UNIQ!

UNIQ! (do roku 2018 taneční skupina Khamoro Plzňatar) je taneční soubor se zaměřením na moderní tance, tanečníky jsou děti školního věku pod vedením lektora. Tréninky taneční skupiny probíhají v pohybové místnosti v prostorách Pontonu.

Facebook UNIQ! zde!

Zkoušky hudebních skupin probíhají v Hudební zkušebně – kterou Ponton provozuje. Úspěchy mladých kapel, hudebníků a tanečníků jsou podporovány prezentací na veřejnosti, díky čemuž získávají pozitivní zpětnou vazbu a dochází i k rozšiřování nabídky kulturního vyžití dětí a mládeže.