O projektu

MIRO SUNO

Projekt Miro Suno je tradiční projekt spolku Ponton, který tímto projektem podporuje hudební a taneční aktivity dětí a mládeže. Cílem těchto aktivit je nabudit pozitivní hodnotovou orientaci v trávení volného času u dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Součástí projektu je:

  • hudební zkušebna
  • festival Pixlování
  • taneční skupina UNIQ!

UNIQ! (do roku 2018 taneční skupina Khamoro Plzňatar) je taneční soubor se zaměřením na moderní tance, tanečníky jsou děti školního věku pod vedením lektorky. Tréninky taneční skupiny probíhají v prostorách klubu NZDM Pixla.

Facebook UNIQ!zde!

Zkoušky hudebních skupin probíhají v Hudební zkušebně – kterou Ponton provozuje. Od roku 2017 jsou jejich výsledky každý rok zaznamenány na kompilačním CD. Úspěchy mladých kapel, hudebníků a tanečníků jsou podporovány prezentací na veřejnosti, díky čemuž získávají pozitivní zpětnou vazbu a dochází i k rozšiřování nabídky kulturního vyžití dětí a mládeže. 

Součástí projektu je festival Pixlování, kterému věnujeme samostatnou stránku zde.

Celkově projekt v roce 2019 podpořil 69 dětí a mladých lidí! Účastí v taneční skupině projektu bylo podpořeno 27 dětí a v průběhu roku 2019 měla taneční skupina projektu 5 veřejných vystoupení. Celkem proběhlo 38 tréninků na 2 hodiny a jedno celodenní soustředění. V hudební zkušebně pravidelně zkoušelo 21 hudebníků z celkem 42 celkově podpořených. Na tradičním hudebním festivalu Pixlování 2019 vystoupilo 13 účinkujících projektu.

 

V roce 2019 přispěl Úřad městské části Plzeň 3) částkou 10 000 korun na vybudování akustických stěn, které jsou využívány na zlepšení akustických podmínek v hudební zkušebně. Děkujeme! 

Projekt v roce 2020 podpořili:

Fotky z roku 2020:

 

 

 

Projekt v roce 2019 podpořili:

 

V roce 2019 přispěl Úřad městské části Plzeň 3) částkou 10 000 korun na vybudování akustických stěn, které jsou využívány na zlepšení akustických podmínek v hudební zkušebně. Děkujeme   !

Projekt v roce 2018 podpořili:

Projekt v roce 2017 podpořili:

 

Projekt v roce 2016 podpořili:

logo_2015_CZ_cmyk

    

 

Projekt v roce 2015 podpořili:

Nadace Vinci                                                     Město Plzeň                                    Ministerstvo kultury České republiky

Fond_Vinci_D_C_Qlogo_2015_CZ_cmyk                      

Projekt v roce 2014 podpořili:

Magistrát města Plzeň – Odbor kultury                            Ministerstvo kultury České republiky.

                   

Projekt v roce 2013 podpořili:

 Magistrát města Plzeň – Odbor kultury.

Plakát projektu: