O projektu

MIRO SUNO

Projekt Miro Suno je tradiční projekt spolku Ponton, který podporuje hudební a taneční aktivity dětí a mládeže. Zkoušky hudebních skupin probíhají v hudebně NZDM Pixla, taneční kroužky jsou vedeny v prostorách klubu pod vedením zkušených lektorů. Cílem těchto aktivit je nabudit pozitivní hodnotovou orientaci v trávení volného času u dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Úspěchy nově vzniklých kapel a tanečních skupin jsou podporovány prezentací na veřejnosti, díky čemuž působí jako pozitivní zpětná vazba a dále rozšiřují nabídku kulturního vyžití dětí a mládeže.

Hudebnu v roce 2015 navštěvovalo 7 kapel, tj. 33 pravidelně docházejících uživatelů a kolem 30 hostů, oproti minulému roku jsme zaznamenali nárůst o jednu kapelu!

Taneční skupina s názvem Khamoro Plzňatar nadále pokračuje ve svých aktivitách. Jedná se o taneční soubor se zaměřením na tradiční romské tance, tanečníky jsou děti předškolního věku pod vedením lektorky a dobrovolnic. Taneční kroužek streetdance byl dočasně pozastaven, ale pracujeme na jeho obnově, protože zájem o streetdance je opravdu veliký.

V roce 2015 se renovovala celá hudebna! Díky nadaci VINCI, která projekt podpořila částkou převyšující 81 000 Kč, se nám podařilo hudebnu odhlučnit a pořídit nové vybavení.

 

Projekt v roce 2016 podporují:

logo_2015_CZ_cmyk            

 

Projekt v roce 2015 podpořili:

Nadace Vinci                                                     Město Plzeň                                    Ministerstvo kultury České republiky

Fond_Vinci_D_C_Qlogo_2015_CZ_cmyk             

Projekt v roce 2014 podpořili:

Magistrát města Plzeň – Odbor kultury                            Ministerstvo kultury České republiky.

     

Projekt v roce 2013 podpořili:

 Magistrát města Plzeň – Odbor kultury.

Plakát projektu: