O projektu

O Pixle – „tvůj pohodovej prostor“

NZDM Pixla usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života dětí a mládeže z Plzně a blízkého okolí z různých sociálních a etnických skupin.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Pracovníci dětem pomáhají se školou, s hledáním práce a bydlení a dalšími problémy, se kterými si mladí sami nevědí rady.

Okruh osob, kterým je služba NZDM Pixla určena

Okruh osob tvoří neorganizované děti a mládež zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od počátku školní docházky do 20 let včetně z Plzně a blízkého okolí, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci, nebo jí jsou ohroženi.

A to bez rozdílu barvy pleti, příslušnosti k menšině, vyznání, sexuální orientace a dalších odlišností (pozn. NZDM Pixla není pro duševně, tělesně a smyslově hendikepované uživatele služeb, kteří vyžadují asistenci).

Cílem NZDM Pixla je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšit jejich schopnost zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit posilujeme také sociální schopnosti a dovednosti. Pravidelnými programy děti aktivizujeme k pravidelným zájmům a činnostem, a v neposlední řadě se v nich snažíme posilovat hodnotu vzdělání, ať už pravidelným doučováním či jednorázovou pomocí s referáty a úkoly.

Doba poskytování služby:

Kontaktní místnost

PO 11:00 – 14:00

ÚT 11:00 – 14:00

ST 11:00 – 14:00

ČT 11:00 – 14:00

PÁ 11:00 – 15:00

Klub

PO 14:00 – 19:00

ÚT 14:00 – 19:00

ST 14:00 – 19:00

ČT 14:00 – 19:00

Kontaktní místnost je využívána především k individuální práci s dětmi a mladými lidmi, tzv. uživateli služby, nejčastěji k doučování, poradenství v oblasti práce a řešení různých osobních problémů. Na klubu jsou každý den alespoň 3 pracovníci, kteří uživatelům služby, nabízejí různé volnočasové aktivity a pomáhají jim s domácími úkoly, s využíváním internetu nebo si jen tak povídají. Na klub může každý přijít a odejít kdy chce, v rámci otevírací doby. Každý se může, ale nemusí zapojit do připraveného programu, může si zahrát fotbálek nebo kulečník, surfovat na internetu, hrát deskové hry, skákat na trampolíně nebo jen tak posedět. Při klubu funguje také hudebna a posilovna, kam se ale uživatelé musí přihlásit. Během roku pro uživatele pořádáme různé akce mimo klasický klub, které jsou velmi oblíbené – např. spaní v Pixle, různé výlety a víkendové pobyty, festival Pixlování. V létě každoročně organizujeme ve spolupráci s TP COM.PASS pravidelné sportovní turnaje.

Tým Pixly

Mgr. Michal Beneš
Koordinátor NZDM Pixla
benes@ponton.cz
603 226 615

Michaela Šafránková
Kontaktní pracovnice v Pixle
 safrankova@ponton.cz
732 182 887

Robert Duba

Robert Duba
Kontaktní pracovník v Pixle
duba@ponton.cz
732 182 887

nophoto

Mgr. Jakub Kuchař
Kontaktní pracovník v NZDM Pixla
kuchar@ponton.cz
732 182 887Barbora Alexandrová
Kontaktní pracovnice v Pixle
alexandrová@ponton.cz
732 182 887