O projektu

O Pixle 

Heslo Pixly: „Tvůj pohodovej prostor“

Heslo Pixly: „Tvůj pohodovej prostor“

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Pracovníci pomáhají se školou, s trávením volného času, s hledáním práce a bydlení a s dalšími problémy, se kterými si mladí sami nevědí rady. Zároveň pracovníci Pixly nečekají na děti jen na klubu, ale aktivně je vyhledávají, kontaktují a pracují s nimi i venku (terénní forma služby)

NZDM Pixla usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života dětí a mládeže z Plzně a blízkého okolí z různých sociálních a etnických skupin.

Kontakty:

adresa: sady Pětatřicátníků 94/27, Plzeň 

e-mail: pixla@ponton.cz

facebook: NZDM Pixla

tel.: 603 226 615 nebo 732 182 887

 

Provozní doba poskytování služby:

provoz služby je celoroční, vyjma státních svátků

Kontaktní místnost – celoročně: pondělí až čtvrtek od  11:00 – 14:00 

Letní období – květen až září

Klub: pondělí až středa 14:00-17:00             

Terén: úterý až čtvrtek 16:00-20:00

Zimní období – říjen až duben

Klub: pondělí až čtvrtek 15:00-19:00             

Terén: tři hodiny 2x týdně (obvykle středa a čtvrtek)

 

Okruh osob, kterým je služba NZDM Pixla určena

Okruh osob tvoří neorganizované děti a mládež zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od počátku školní docházky do 20 let včetně, z Plzně a blízkého okolí, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci, nebo jí jsou ohroženi. A to bez rozdílu barvy pleti, příslušnosti k menšině, vyznání, sexuální orientace a dalších odlišností. (Pozn.: NZDM Pixla není pro duševně, tělesně a smyslově handicapované, kteří vyžadují asistenci třetí osoby.)

Cílem NZDM Pixla je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšit jejich schopnost zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit posilujeme také sociální schopnosti a dovednosti.

Kontaktní místnost

Kontaktní místnost v sídle organizace je využívána především k individuální práci s dětmi a mladými lidmi, tzv. uživateli služby, nejčastěji ke konzultacím, pro doučování, poradenství v oblasti práce a řešení různých osobních problémů. 

Klub Pixla

Na klubu jsou 3 kontaktní pracovníci, kteří uživatelům služb nabízejí různé volnočasové aktivity, pomáhají jim s domácími úkoly, s využíváním internetu nebo si jen tak povídají. Na klub může uživatel přijít a odejít kdy chce, v rámci otevírací doby. Každý se může, ale nemusí, zapojit do připraveného programu, může si zahrát fotbálek nebo kulečník, surfovat na internetu, hrát deskové a pohybové hry nebo jen tak posedět. 

Terén Pixla 

Pracovníci ve stanovené dny vyrážejí do terénu, kde poskytují obdobné služby jako na klubu. Mimo prostory klubu však mohou pracovat v prostředí města Plzně, které je pro uživatele přirozené (parky, obchodní centra, kluby, veřejná místa). Uživatelům poskytují poradenství, přístup na internet, volnočasové vybavení, pořádají sportovní a jiné programy. Mohou je také doprovázet tam, kde si nevědí rady (např. úřady, instituce atd.). V terénu pracovníci také provádějí monitoring – sledují a zaznamenávají trendy a jevy ovlivňující život klientů, a také lokality, kde se uživatelé pohybují.

Nadstavbové aktivity

Při klubu funguje také hudebna a taneční kroužek, kam se uživatelé mohou přihlásit a rozvíjet svůj talent. Během roku pořádáme různé doplňkové aktivity, které jsou velmi oblíbené – např. spaní v Pixle, různé výlety a exkurze, víkendové pobyty, sportovní turnaje nebo kulturní události. 

Tým Pixly

Mgr. Michal Beneš
Koordinátor NZDM Pixla
benes@ponton.cz
603 226 615

Michaela Šafránková, DiS.
Kontaktní pracovnice v Pixle
 safrankova@ponton.cz
730 117 517

Robert Duba
Kontaktní pracovník v Pixle
duba@ponton.cz
775 421 198

Mgr. Jakub Kuchař
Kontaktní pracovník v NZDM Pixla
kuchar@ponton.cz
732 182 887Barbora Alexandrová
Kontaktní pracovnice v Pixle
alexandrova@ponton.cz
736 241 039

Interkulturní pracovníci NZDM Pixla pro práci s UA mládeží

Bc. Markéta Vosyková
Koordinátorka týmu
 vosykova@ponton.cz
 731 267 280


Hanna Byrovash
Interkulturní pracovník
 byrovash@ponton.cz
 734 271 931

Mgr. Olena Demchuk
Interkulturní pracovník
 demchuk@ponton.cz
734 500 192

Bc. Iuliia Berestovskaia
Interkulturní pracovník
 berestovskaia@ponton.cz
730 117 510