O projektu

O Pixle 

Heslo Pixly: „Tvůj pohodovej prostor“

NZDM Pixla usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života dětí a mládeže z Plzně a blízkého okolí z různých sociálních a etnických skupin.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Zároveň, od roku 2020, pracovníci Pixly nečekají na děti jen na klubu, ale vyhledávají je i v terénu města Plzně. Pracovníci pomáhají se školou, s trávením volného času,  s hledáním práce a bydlení a s dalšími problémy, se kterými si mladí sami nevědí rady.

Kontakty:

Kancelář/Klub:  tel. 732 182 887   email: pixla@ponton.cz

Terén:  tel: 736 241 039

Vedoucí služby: tel: 603 226 615    email: benes@ponton.cz

 

Provozní doba poskytování služby:

provoz služby je celoroční, vyjma státních svátků

Kontaktní místnost – celoročně

Pondělí až čtvrtek od  11:00 – 14:00 

Letní období – květen až září

      Klub               Terén 

Pondělí: 14:00-17:00             

Úterý: 14:00 – 17:00              Úterý:  16:00 – 20:00

Středa: 14:00-17:00               Středa: 16:00 – 20:00

                                                   Čtvrtek: 16:00 – 20:00

Zimní období – říjen až duben

      Klub              Terén

Pondělí: 15:00-19:00           

Úterý: 15:00-19:00               Úterý:  14:00-17:00

Středa: 15:00-19:00             Středa: 14:00-17:00

Čtvrtek:15:00-19:00

 

Okruh osob, kterým je služba NZDM Pixla určena

Okruh osob tvoří neorganizované děti a mládež zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od počátku školní docházky do 20 let včetně z Plzně a blízkého okolí, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci, nebo jí jsou ohroženi. A to bez rozdílu barvy pleti, příslušnosti k menšině, vyznání, sexuální orientace a dalších odlišností (pozn. NZDM Pixla není pro duševně, tělesně a smyslově hendikepované uživatele služeb, kteří vyžadují asistenci).

Cílem NZDM Pixla je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšit jejich schopnost zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit posilujeme také sociální schopnosti a dovednosti. Pravidelnými programy děti aktivizujeme k pravidelným zájmům a činnostem, a v neposlední řadě se v nich snažíme posilovat hodnotu vzdělání, ať už pravidelným doučováním či jednorázovou pomocí s referáty a úkoly.

Kontaktní místnost

Prostor v sídle organizace  Kontaktní místnost je využívána především k individuální práci s dětmi a mladými lidmi, tzv. uživateli služby, nejčastěji ke konzultacím, pro doučování, poradenství v oblasti práce a řešení různých osobních problémů. 

Klub Pixla

Na klubu jsou 3 kontaktní pracovníci, kteří uživatelům služby, nabízejí různé volnočasové aktivity, pomáhají jim s domácími úkoly, s využíváním internetu nebo si jen tak povídají. Na klub může uživatel přijít a odejít kdy chce, v rámci otevírací doby. Každý se může, ale nemusí zapojit do připraveného programu, může si zahrát fotbálek nebo kulečník, surfovat na internetu, hrát deskové a pohybové hry nebo jen tak posedět. 

Terén Pixla 

Pracovníci ve stanovené dny vyrážejí do terénu, kde poskytují obdobné služby jako na klubu. Mimo prostory klubu mohou však pracovat v prostředí města Plzně, které je pro uživatele přirozené (parky, obchodní centra, kluby, veřejná místa). Uživatelům poskytují poradenství, přístup na internet, volnočasové vybavení, pořádají sportovní a jiné programy. Mohou je také doprovázet tam, kde si nevědí rady (např. úřady, instituce, atd.). V terénu pracovníci také provádějí monitoring – sledují a zaznamenávají trendy a jevy, a také lokality, kde se uživatelé pohybují.

Nadstavbové aktivity

Při klubu funguje také hudebna a taneční kroužek, kam se uživatelé mohou přihlásit a rozvíjet svůj talent. Během roku pořádáme různé akce mimo klasický klub, které jsou velmi oblíbené – např. spaní v Pixle, různé výlety a exkurze, víkendové pobyty nebo hudební festival Pixlování. V létě každoročně organizujeme ve spolupráci s TP COM.PASS pravidelné sportovní turnaje.

Tým Pixly

Mgr. Michal Beneš
Koordinátor NZDM Pixla
benes@ponton.cz
603 226 615

Michaela Šafránková, DiS.
Kontaktní pracovnice v Pixle
 safrankova@ponton.cz
klub 732 182 887 / terén 736 241 039

Robert Duba
Kontaktní pracovník v Pixle
duba@ponton.cz
klub 732 182 887 / terén 736 241 039

Mgr. Jakub Kuchař
Kontaktní pracovník v NZDM Pixla
kuchar@ponton.cz
klub 732 182 887 / terén 736 241 039Barbora Alexandrová
Kontaktní pracovnice v Pixle
alexandrova@ponton.cz
klub 732 182 887 / terén 736 241 039